Izsoles

24.08.2018
Amatas novada pašvaldība izsludina:

Nekustamā īpašuma “Purvaiņi” Zaubes pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar platību 11.65ha un mežaudzes, kadastra Nr.42960070013, izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati pa tālruni 26386581(Gints Bauers).

Izsole notiks 2018.gada  27.septembrī plkst.10:00, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski, līdz 2018.gada 26.septembrim, plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 34 000 EURO. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i.,3400,00 EURO. Izsoles solis – 500 EURO. Izsoles dalības maksa – 20 EURO.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr.90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA0551000289503.

Īpašuma novērtējums un dati: šeit

Izsoles noteikumi: šeit

 

24.08.2018
Amatas novada pašvaldība izsludina
:

Nekustamā īpašuma “Pie Egļukalna” Skujenes pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar platību 15.11ha un mežaudzes, kadastra Nr.42781010017, izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati pa tālruni 27344270(Teiksma Riekstiņa).

Izsole notiks 2018.gada  27.septembrī plkst.13:00, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski, līdz 2018.gada 26.septembrim, plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 26 900 EURO. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i.,2690 EURO. Izsoles solis – 500 EURO. Izsoles dalības maksa – 20 EURO.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr.90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA0551000289503

Īpašuma novērtējums un dati: šeit

Izsoles noteikumi: šeit

 

24.08.2018
Amatas novada pašvaldība izsludina
:

Nekustamā īpašuma “Saulaines palejas” Zaubes pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar platību 8.85ha un mežaudzes, kadastra Nr.42960030190, izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati pa tālruni 26386581(Gints Bauers).

Izsole notiks 2018.gada  28.septembrī plkst.10:00, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski, līdz 2018.gada 26.septembrim, plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 16 200 EURO. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i.,1620 EURO. Izsoles solis – 500 EURO. Izsoles dalības maksa – 20 EURO.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr.90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA0551000289503.

Īpašuma novērtējums un dati: šeit

Izsoles noteikumi: šeit

 

24.08.2018
Amatas novada pašvaldība izsludina:

Nekustamā īpašuma “Rāviņi” Zaubes pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar platību 6.3ha un mežaudzes, kadastra Nr.42960030134, izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati pa tālruni 26386581(Gints Bauers).

Izsole notiks 2018.gada  28.septembrī plkst.13:00, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski, līdz 2018.gada 26.septembrim, plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 10 400 EURO. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i.,1040 EURO. Izsoles solis – 500 EURO. Izsoles dalības maksa – 20 EURO.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr.90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA0551000289503.

Īpašuma novērtējums un dati: šeit

Izsoles noteikumi: šeit

 

24.08.2018

Amatas novada pašvaldība izsludina:

Nekustamā īpašuma – viendzīvokļa mājas “Sildibenes” Nītaures pagastā, Amatas novadā, kadastra numurs 42685060009, kadastra apzīmējums 42680060052001, izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par ēkas atrašanos, stāvokli kā arī apskati pa tālruni 29284389 (Līvija Ķauķīte).

Izsole notiks 2018.gada 2.oktobrī plkst.13:00, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski, līdz 2018.gada 1.oktobrim, plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 1100EURO. Nodrošinājuma nauda – 10% no īpašuma nosacītās cenas, t.i.,110 EURO. Izsoles solis – 100 EURO. Izsoles dalības maksa – 20 EURO.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr.90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA0551000289503.

Īpašuma novērtējums un dati: šeit

Izsoles noteikumi: šeit 

 

24.08.2018
Amatas novada pašvaldība izsludina
:

Nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Krāces3”-7, Drabešu pagastā, Amatas novadā, kadastra numurs 42469000420, izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par dzīvokļa atrašanos, stāvokli kā arī apskati pa tālruni 29345799(Ilona Muižniece).

Izsole notiks 2018.gada 2.oktobrī plkst.10:00, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski, līdz 2018.gada 26.septembrim, plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 1000EURO. Nodrošinājuma nauda – 10% no dzīvokļa nosacītās cenas, t.i.,100 EURO. Izsoles solis – 100 EURO. Izsoles dalības maksa – 20 EURO.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr.90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA0551000289503.

Īpašuma novērtējums un dati: šeit

Izsoles noteikumi: šeit