NĪ privatizācija / noma

28.02.2019
Amatas novada pašvaldība izsludina:

Nekustamā īpašuma “Spriguļi”, kadastra Nr.42420040112, Amatas pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar platību 0,3219 ha izsoli.

Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 26386581(Gints Bauers).

Izsole notiks 2019.gada 5. aprīlī plkst.10:00, Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski uz e-pastu: maris.timermanis@amatasnovads.lv līdz 2019.gada 4.aprīlim, plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 700 EURO. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i.,70 EURO. Izsoles solis – 100 EURO. Izsoles dalības maksa – 20 EURO.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr.90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA0551000289503

Izsoles noteikumi: šeit
NĪ “Spriguļi” vērtējums un dati: šeit

30.01.2019
Amatas novada pašvaldība izsludina:

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Meža Ausmas”, kadastra Nr.42460050332, Drabešu pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar platību 19,68 ha un mežaudzi izsoli.

Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 26386581(Gints Bauers).

Izsole notiks 2019.gada 29. martā plkst.10:00, Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecībuvai elektroniski uz e-pastu: maris.timermanis@amatasnovads.lv līdz 2019.gada 27.martam, plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 180 000 EURO. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i.,18 000 EURO. Izsoles solis – 1000 EURO. Izsoles dalības maksa – 100 EURO.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr.90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS SwedbankaKods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA0551000289503.

NĪ Meža Ausmas izsoles noteikumi
NĪ Meža Ausmas vērtējums un dati


19.12.2018
Amatas novada pašvaldība izsludina:

Nekustamā īpašuma “Juriņi”, kadastra Nr.42460040176, Drabešu pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar platību 0,6717 ha ar izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati pa tālruni 26386581(Gints Bauers).

Izsole notiks 2019.gada 29.janvārī plkst.10:00, Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski (e-pasts: maris.timermanis@amatasnovads.lv), līdz 2019.gada 28.janvārim, plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 1800 EURO. Nodrošinājuma nauda – 180 EURO. Izsoles solis – 200 EURO. Izsoles dalības maksa – 20 EURO.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr.90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301,
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA0551000289503.

Izsoles noteikumi: šeit

NĪ “Juriņi” vērtējums un dati: šeit

26.11.2018
Amatas novada pašvaldība izsludina
:

Nekustamā īpašuma “Skalbes”, kadastra Nr.42420050308, Amatas pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar platību 1.28ha ar izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati pa tālruni 26386581(Gints Bauers).

Izsole notiks 2019.gada 4.janvārī plkst.10:00, Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski (e-pasts: maris.timermanis@amatasnovads.lv), līdz 2019.gada 3.janvārim, plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 2300 EURO. Nodrošinājuma nauda – 230 EURO. Izsoles solis – 200 EURO. Izsoles dalības maksa – 20 EURO.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr.90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301,
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA0551000289503.

Izsoles noteikumi šeit

NĪ “Skalbes” vērtējums un dati: šeit

24.08.2018
Amatas novada pašvaldība izsludina:

Nekustamā īpašuma “Purvaiņi” Zaubes pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar platību 11.65ha un mežaudzes, kadastra Nr.42960070013, izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati pa tālruni 26386581(Gints Bauers).

Izsole notiks 2018.gada  27.septembrī plkst.10:00, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski, līdz 2018.gada 26.septembrim, plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 34 000 EURO. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i.,3400,00 EURO. Izsoles solis – 500 EURO. Izsoles dalības maksa – 20 EURO.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr.90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA0551000289503.

Īpašuma novērtējums un dati: šeit

Izsoles noteikumi: šeit

24.08.2018
Amatas novada pašvaldība izsludina
:

Nekustamā īpašuma “Pie Egļukalna” Skujenes pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar platību 15.11ha un mežaudzes, kadastra Nr.42781010017, izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati pa tālruni 27344270(Teiksma Riekstiņa).

Izsole notiks 2018.gada  27.septembrī plkst.13:00, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski, līdz 2018.gada 26.septembrim, plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 26 900 EURO. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i.,2690 EURO. Izsoles solis – 500 EURO. Izsoles dalības maksa – 20 EURO.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr.90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA0551000289503

Īpašuma novērtējums un dati: šeit

Izsoles noteikumi: šeit

24.08.2018
Amatas novada pašvaldība izsludina
:

Nekustamā īpašuma “Saulaines palejas” Zaubes pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar platību 8.85ha un mežaudzes, kadastra Nr.42960030190, izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati pa tālruni 26386581(Gints Bauers).

Izsole notiks 2018.gada  28.septembrī plkst.10:00, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski, līdz 2018.gada 26.septembrim, plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 16 200 EURO. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i.,1620 EURO. Izsoles solis – 500 EURO. Izsoles dalības maksa – 20 EURO.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr.90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA0551000289503.

Īpašuma novērtējums un dati: šeit

Izsoles noteikumi: šeit

24.08.2018
Amatas novada pašvaldība izsludina:

Nekustamā īpašuma “Rāviņi” Zaubes pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar platību 6.3ha un mežaudzes, kadastra Nr.42960030134, izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati pa tālruni 26386581(Gints Bauers).

Izsole notiks 2018.gada  28.septembrī plkst.13:00, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski, līdz 2018.gada 26.septembrim, plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 10 400 EURO. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i.,1040 EURO. Izsoles solis – 500 EURO. Izsoles dalības maksa – 20 EURO.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr.90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA0551000289503.

Īpašuma novērtējums un dati: šeit

Izsoles noteikumi: šeit

24.08.2018

Amatas novada pašvaldība izsludina:

Nekustamā īpašuma – viendzīvokļa mājas “Sildibenes” Nītaures pagastā, Amatas novadā, kadastra numurs 42685060009, kadastra apzīmējums 42680060052001, izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par ēkas atrašanos, stāvokli kā arī apskati pa tālruni 29284389 (Līvija Ķauķīte).

Izsole notiks 2018.gada 2.oktobrī plkst.13:00, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski, līdz 2018.gada 1.oktobrim, plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 1100EURO. Nodrošinājuma nauda – 10% no īpašuma nosacītās cenas, t.i.,110 EURO. Izsoles solis – 100 EURO. Izsoles dalības maksa – 20 EURO.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr.90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA0551000289503.

Īpašuma novērtējums un dati: šeit

Izsoles noteikumi: šeit 

24.08.2018
Amatas novada pašvaldība izsludina
:

Nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Krāces3”-7, Drabešu pagastā, Amatas novadā, kadastra numurs 42469000420, izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par dzīvokļa atrašanos, stāvokli kā arī apskati pa tālruni 29345799(Ilona Muižniece).

Izsole notiks 2018.gada 2.oktobrī plkst.10:00, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski, līdz 2018.gada 26.septembrim, plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 1000EURO. Nodrošinājuma nauda – 10% no dzīvokļa nosacītās cenas, t.i.,100 EURO. Izsoles solis – 100 EURO. Izsoles dalības maksa – 20 EURO.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr.90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA0551000289503.

Īpašuma novērtējums un dati: šeit

Izsoles noteikumi: šeit

23.01.2018. 

Amatas novada pašvaldība izsludina:

Nekustamā īpašuma “Pie Spilvām” Skujenes pagastā, Amatas novadā ar zemes gabala platību 19.08 ha un kadastra apzīmējumu 42780120049, izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā  vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par Zemes gabala robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati pa tālruni 27344270(Teiksma Riekstiņa).

Izsole notiks 2018.gada 26.februārī plkst.10:00, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību Amatas novada domes darba laikos, līdz 2018.gada 23.februārim, plkst. 12:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 19 700,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi).Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i.,1970,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit euro un 00 centi). Izsoles solis – 200,00 EUR (divi simti euro 00 centi). Izsoles dalības maksa – 10,00 EUR  (desmit euro 00 centi). Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr.90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS SwedbankaKods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA055100028950 3.

Izsoles nolikums šeit.


23.01.2018.
 

Amatas novada pašvaldība izsludina:

Kustamās mantas, kokmateriāls krautuvē, kopējā apjomā līdz 748m3, kas atrodas Amatas novada Zaubes pagastā, NĪ “Tērces”, kad. Nr.4296 006 0062,  izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par mantas apskati pa tālruni 29170544(V.Veisenkopfa).

Izsole notiks 2018.gada 26.februārī plkst.14:00, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību Amatas novada domes darba laikos, līdz 2018.gada 23.februārim plkst. 12:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 1 EUR (viens euro  00 centi). Izsoles solis – 500,00 EUR (pieci simts euro 00 centi). Izsoles dalības maksa – 50,00 EUR  (piecdesmit euro 00 centi). Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr.90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X ; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV41HABA0551000289503

Izsoles nolikums šeit.

Amatas novada pašvaldība izsludina:

Nekustamā īpašuma, “Jaunkausuļi”, Zaubes pagastā, Amatas novadā ar zemes gabala platību 17.43 ha un kadastra apzīmējumu 42960090062, izsoli. Nekustamais īpašums apgrūtināts ar nomas līgumu. Pirmpirkuma tiesīgā persona SIA “ML Investīcijas”, Reģ. Nr.40103958181.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā šeit  vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par Zemes gabala robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati pa tālruni 26386581(G.Bauers).

Izsole notiks 2017.gada 8.novembrī plkst. 10:00, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību Amatas novada domes darba laikos, līdz 2017.gada 7.novembrim plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 27 500,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 2750,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi). Izsoles solis – 200,00 EUR (divi simti euro 00 centi). Izoles dalības maksa – 10,00 EUR  (desmit euro 00 centi). Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA055100028950 3.

Jaunkausuli vērtējums

Amatas novada pašvaldība izsludina:

Nekustamā īpašuma, “Rēzes karjers”, Drabešu pagastā, Amatas novadā ar zemes gabala kopplatību 7.9846 ha un kadastra apzīmējumu 42460020418 izsoli. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –  derīgo izrakteņu ieguves teritorija.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā šeit vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par Zemes gabala robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati pa tālruni 26386581(G.Bauers).

Izsole notiks 2017.gada 7.novembrī plkst. 10:00, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību Amatas novada domes darba laikos, līdz 2017.gada 6.novembrim plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 19 600,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši seši simti euro  00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 1960,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit euro un 00 centi). Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi). Izoles dalības maksa – 10,00 EUR  (desmit euro 00 centi). Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X ; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV41HABA0551000289503

Rēzes karjers vērtējums

Amatas novada pašvaldība izsludina:

Kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas HONDA ACCORD, valsts reģistrācijas numura zīme GF-60, 1999. izlaiduma gads, motors benzīna, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Kustamās mantas atrašanās vieta „Meijermuiža”, Drabešu pagasts, Amatas novads, kustamo mantu apskatīties var iepriekš sazinoties pa tālruni 27867353(Juris Suseklis).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē.

Izsole notiks 2017.gada 30.oktobrī plkst. 10:00, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību Amatas novada domes darba laikos, līdz 2017.gada 30.oktobrim plkst. 9:00, Drabešu pagastā, „Ausmas”.

Kustamās mantas – automašīnas HONDA ACCORD Izsoles sākuma cena sastāda 200,00 EUR (divi simti euro un 00 centi), t.sk. PVN, Izsoles solis – 20,00 EUR (divdesmit euro 00 centi), t.sk. PVN. Izsoles nodrošinājuma nauda – 10%  no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 20,00 EUR (divdesmit euro 00 centi). Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):

SEBbanka:Kods:UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22; Konts: LV41HABA0551000289503.

Honda accord vērtējums

Nekustamā īpašuma „Āru ferma”, Skujenes pagastā, Amatas novadā,

kadastra numurs 4278 004 0109, zemes gabala platība 4,9 ha, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamajam īpašumam ir apgrūtinājums gada 11.janvārī noslēgts zemes nomas līgums ar darbības termiņu līdz 2023.gada 19.janvārim.

Izsole notiks 2016.gada 6.aprīlī plkst. 13:00, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību Amatas novada domes darba laikos, līdz 2016.gada 4.aprīlim plkst. 16:00, Drabešu pagastā, „Ausmas”.

Zemes gabala sākumcena (nosacītā cena) 6700,00 EUR (seši tūkstoši septiņi simti euro 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 670,00 EUR (seši simti septiņdesmit euro 00 centi), Izsoles solis –  50,00 EUR (piecdesmit euro 00 centi). Izoles dalības maksa – 10,00 EUR  (desmit euro 00 centi). Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X ; Konts: LV 52 UNLA 0050 0000 13301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA 0551 0002 8950 3.

Sīkāka informācija par Zemes gabala robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati pa tālruni 29266314 (Māris Timermenis).

IZSOLES NOTEIKUMI (nekustamais īpašums „Āru ferma”)

Atkārtotā nekustamo īpašumu izsole:
Nekustamais īpašums “Ķīļi”, kopplatībā 2,9 ha, mežs un meža zeme, kad. Nr. 42460070186, Drabešu pagasts, Amatas novads, Objekta nosacītā cena 19440 euro, nodrošinājums 1944 euro.
Izsole 18.05.2015. plkst. 10.00.
Izsoles noteikumi skatīt šeit
NĪ raksturojums skatīt šeit, nogabālu rādītāji šeit.
kili

Nekustamais īpašums “Pie Legzdiņiem”, kopplatībā 10,6 ha, mežs un meža zeme, kad. Nr. 42780060118, Skujenes pagasts, Amatas novads, Objekta nosacītā cena 21741,48 euro, nodrošinājums 2174,15 euro.
Izsole 18.05.2015. plkst. 12.00.
Izsoles noteikumi skatīt šeit
NĪ raksturojums skatīt šeit.
pie legzdiniem

Nekustamais īpašums “Jaundreimaņi”, zeme 0,2646ha, dzīvojamā māja 97.5m2 un palīgēka, kad. Nr. 42960070087, Zaubes pagasts, Amatas novads. Objekta nosacītā cena 3150 euro, nodrošinājums 315 euro.
Izsole 18.05.2015. plkst. 14.00.
Izsoles noteikumi skatīt šeit
NĪ raksturojums skatīt šeit.
jaundreimani

Nekustamais īpašums “Lāčkalns” dz. Nr.3, kopplatībā 44.1 m2, kad. Nr. 42468900110, Nītaures pagasts, Amatas novads. Objekta nosacītā cena 300 euro, nodrošinājums 30 euro.
Izsole 18.05.2015. plkst. 16.00.
Izsoles noteikumi skatīt šeit
NĪ raksturojums skatīt šeit un ZG kopija šeit.
lackalns

Nekustamo īpašumu izsoles notiks Amatas novada domē “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads LV- 4101.
Ar izsoles noteikumiem un īpašumu dokumentāciju var iepazīties arī novada pašvaldībā, kā arī pieteikties dalībai izsolēs, saskaņā ar izsoles noteikumiem. Tālrunis informācijai 29266314, Māris Timermanis, e-pasts: maris.timermanis@and.lv.


Paziņojums par nekustamā īpašuma „Mētras” izsoli

Amatas novada pašvaldība nodod izsolē nekustamo īpašumu „Mētras”, Drabešu pagasts, Amatas novads, kadastra Nr.42460080046. Izsole notiks 2013. gada 10. maijā plkst. 14.00. Izsoles sākuma cena: 17100 lati, nodrošinājums 1710 lati. Samaksa 100% latos. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Amatas novada pašvaldībā, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, darba dienās no plkt.9:00 līdz 12:00 un 14:00 līdz 16:00, vai www.amatasnovads.lv. sadaļā NĪ privatizācija/noma. Tālrunis informācijai: 29266314.

10.05.2013 noteikts izsoles uzvarētājs, dalībnieks NR. 1. Jānis Šenbergs, nosolītā cena 17100,-  lati.


Paziņojums par nekustamā īpašuma „Drabešu muiža 3” izsoli

Amatas novada pašvaldība nodod izsolē nekustamo īpašumu „Drabešu muiža 3”, Drabešu pagasts, Amatas novads. (Kadastra Nr.42460050276). Izsole notiks: 2013. gada 6. maijā plkst. 14.00. Izsoles sākuma cena: 1600 lati, nodrošinājums 160 lati. Samaksa 100% latos. Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī paziņojuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 1 stundu pirms izsoles, t.i., līdz 2013.gada 6.maijā plkst.13.00. Ar izsoles noteikumiem iepazīties var Amatas novada pašvaldībā, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, darba dienās no plkt.9:00 līdz 12:00 un 14:00 līdz 16:00, vai www.amatasnovads.lv. sadaļā NĪ privatizācija. Tālrunis informācijai: 29266314.

6.05.2013 noteikts izsoles uzvarētājs, dalībniece NR. 1. Santa Rīdere, nosolītā cena 8100,-  lati.


Paziņojums par atkārtotu nekustamā īpašuma „Drabešu kalte” izsoli

Amatas novada pašvaldība pārdod atkārtotā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu „Drabešu kalte”, Drabešu pagasts, Amatas novads. (Kadastra Nr.42460050245). Izsole notiks: 2013. gada 26. aprīlī plkst. 14.00. Izsoles sākuma cena: LVL 5200,- nodrošinājums LVL 520.-. Samaksa 100% latos. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 1 stundu pirms izsoles, t.i., līdz 2013.gada 26. aprīļa plkst.13.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Amatas novada pašvaldībā, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, darba dienās no plkt.9:00 līdz 12:00 un 14:00 līdz 16:00, vai www.amatasnovads.lv. sadaļā NĪ privatizācija. Tālrunis informācijai: 29266314.

26.04.2013 noteikts izsoles uzvarētājs, dalībniece NR. 1. Evija Lūkina, nosolītā cena 5200,-  lati.


Paziņojums par nekustamā īpašuma „Drabešu kalte” izsoli

Amatas novada pašvaldība nodod izsolē nekustamo īpašumu „Drabešu kalte”, Drabešu pagasts, Amatas novads. (Kadastra Nr.42460050245). Izsole notiks: 2013. gada 22. janvārī plkst. 14.00. Izsoles sākuma cena: LVL 6500, nodrošinājums LVL 650. Samaksa 100% latos. Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī paziņojuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 1 stundu pirms izsoles, t.i., līdz 2012.gada 22.janvāra plkst.13.00. Ar izsoles noteikumiem iepazīties var Amatas novada pašvaldībā, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, darba dienās no plkt.9:00 līdz 12:00 un 14:00 līdz 16:00. Tālrunis informācijai: 29266314. Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanai mēneša laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, iesniedzot tos Amata novada pašvaldībā „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads.

22.01. 2013. izsoles rezultāts- izsole pasludināta par nenotikušu


Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma – četristabu dzīvokļa (86,10 m2) ar kopīpašuma 861/16633 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes „Vītoli”- 7,  Nītaures pagasts, Amatas novads (kadastra nr.4268 900 0085), atkārtotu atsavināšanu ar mutiskas izsoles metodi.

Izsoles sākuma cena LVL 3401. Nodrošinājuma apmērs 10% no sākuma cenas, t.i. LVL 340.00, kurš iemaksājams Amatas novada pašvaldības norēķinu kontā pirms izsoles. Reģistrācijas maksa LVL 10.

Ar izsoles noteikumiem iepazīties un reģistrēties izsolei var Amatas novada domē, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, darba dienā no plkt.9:00 līdz 12:00 un 14:00 līdz 16:00,tālrunis informācijai – 29266314. Izsoles datums 2012. gada 27. decembrī plkst.14.00. Izsoles vieta: Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads.

27.12.2012 noteikts izsoles uzvarētājs, dalībnieks NR. 1. Ingvars Jēkabsons, nosolītā cena 3041,-  lati.


Nomas tiesību izsole nekustamajam īpašumam „Mētras”, Kad. Nr. 4246 008 0046

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Mētras”, Kad. Nr. 4246 008 0046 nomats tiesību izsoli. Īpašuma nomas termiņš 5 gadi. Nomas tiesību izsoles sākuma cena 314,- lati mēnesī bez PVN.

Izsole notiks 2012. gada 19. septembrī plkst. 11.00. Amatas novada domē „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads. Ar nomas objektu var iepazīties iepriekš piesakoties pie domes izpilddirektora M. Timermaņa, T: 29266134 vai M. Veitnera T: 28657259.

19.09.2012 noteikts izsoles uzvarētājs, dalībnieks NR. 3. Jānis Šenbergs, nosolīta cena 324 lati mēnesī bez PVN.


Dzīvokļa īpašuma izsole „Jaunjūgas 1” dz. 5

Amatas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē pārdod nelabiekārtota dzīvokļa īpašumu – istabu „Jaunjūgas 1” dz. 5, ar kopējo platību 23,4 m², un 234/2961 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Jaunjūgas 1”, Amatas ciems, Drabešu pagasts, Amatas novads, kas ierakstīts Cēsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Drabešu pagasta Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 727 5.

Izsoles sākumcena Ls 700,- . Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā Amatas novada domes kontā Nr. LV52 UNLA 0050000013301 nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākuma cenas. Izsole notiks 2012. gada 1. oktobrī plkst.11.00. Amatas novada domē. Tālrunis informācijai, nolikuma saņemšanai 64127939, 29266314.

24.10.2012 noteikts izsoles uzvarētājs, dalībnieks NR. 1. Jānis Zvaigzne, nosolīta cena 710 lati  bez PVN.