Domes sēžu protokoli

Domes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.
Sēdes norises vieta: Amatas novada pašvaldībā, “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads.

2019. gada protokoli:

Domes sēdes Nr.5 protokols (2019. gada 17. aprīlis) un audio ieraksts

Ārkārtas sēdes Nr. 4 protokols (2019. gada 4. aprīlis) un audio ieraksts


Domes sēdes Nr.3 protokols (2019. gada 20. marts) un audio ieraksts

Domes sēdes Nr.2 protokols (2019. gada 20. februāris) un audio ieraksts

Domes sēdes Nr.1 protokols (2019. gada 23. janvāris) un audio ieraksts