Domes sēžu protokoli

Domes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.
Sēdes norises vieta: Amatas novada pašvaldībā, “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads.

2020. gada protokoli:

Ārkārtas domes sēdes Nr. 7 protokols (2020. gada 25. marts) un audio ieraksts

Domes sēdes Nr. 6 protokols (2020. gada 18. marts) un audio ieraksts

Domes sēdes Nr. 5 protokols (2020. gada 19. februāris) un audio ieraksts

Ārkārtas domes sēdes Nr. 4 protokols (2020. gada 11. februāris) un audio ieraksts

Domes sēdes Nr. 3 protokols (2020. gada 22. janvāris) un audio ieraksts

Ārkārtas domes sēdes Nr. 2 protokols (2020. gada 14. janvāris) un audio ieraksts

Ārkārtas domes sēdes Nr. 1 protokols (2020. gada 10. janvāris) un audio ieraksts