Domes sēžu protokoli

Domes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.
Sēdes norises vieta: Amatas novada pašvaldībā, “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads.

2021. gada protokoli:

Domes sēdes Nr.2 protokols (2021. gada 27. janvāris) un audio ieraksts

 

Ārkārtas domes sēdes Nr. 1 protokols (2021. gada 13. janvāris) un audio ieraksts