Domes sēžu protokoli

Domes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.
Sēdes norises vieta: Amatas novada pašvaldībā, “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads.

2019. gada protokoli:


Domes sēdes Nr.2 protokols (2019. gada 20. februāris un audio ieraksts

 

Domes sēdes Nr.1 protokols (2019. gada 23. janvāris) un audio ieraksts