Kārtības un pakalpojumi

Spēkā esošie saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Amatas novada administratīvajā teritorijā. 

 

 Pašvaldības kopīpašuma daļu apsaimniekošana daudzīvokļu mājās

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir spēkā
no
Pievienotie dokumenti
  14.09.2018. Deleģējuma līgums par pašvaldības kopīpašuma daļu apsaimniekošanu daudzīvokļu  mājās 14.09.2018. Deleģējuma līgums 

 

Maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir spēkā
no
Pievienotie dokumenti
26.09.2018. Maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes 01.11.2018. noteikumi
24.10.2018. Maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes 01.12.018. noteikumi
19.06.2019. Maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes 01.08.2019. noteikumi
22.01.2020 Maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes

 

01.03.2020. noteikumi

Amatas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtība

Saistošo noteikumu Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir spēkā
no
Pievienotie dokumenti
2 20.02.2019

Amatas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtība

01.04.2019

saistošie noteikumi

 

Kārtība, kādā Amatas novada pašvaldība iznomā neapbūvētus pašvaldībai piederošus zemes gabalus

Saistošo noteikumu Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums

Saistošo noteikumu nosaukums

Saistošie
noteikumi
ir spēkā
no

Pievienotie dokumenti

1

21.06.2014

Kārtība, kādā Amatas novada pašvaldība iznomā neapbūvētus pašvaldībai piederošus zemes gabalus

01.08.2014

saistošie noteikumi

 

Mājas dzīvnieku turēšanas kārtība

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir spēkā
no
Pievienotie dokumenti
39 72.§ (MK noteikumi Nr.491) 21.06.2011 Mājas dzīvnieku turēšanas kārtība 21.08.2011 saistošie noteikumi

 

Amatas novada pašvaldības Darba kārtības noteikumi

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir spēkā
no
Pievienotie dokumenti
01.07.2018. Amatas novada pašvaldības

Darba kārtības noteikumi

01.07.2018. Amatas novada pašvaldības darba kārtības noteikumi

Kārtība kādā nosakāma disciplinārā atbildība par alkohola lietošanu darba vietā un kādā tiek organizētas darbinieku pārbaudes