Kārtības un pakalpojumi

Apstiprināšanas datums Dokumenta Nr. Redakcija Virsraksts   Dokuments
2019-02-20 Nr. 2 Spēkā esoša Amatas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtība Amatas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtība
Spēkā esoša Maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes Maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes ar groz. 1.12.2018
2014-01-22 Nr. 1 Spēkā esoša Kārtība, kādā Amatas novada pašvaldība iznomā neapbūvētus pašvaldībai piederošus zemes gabalus
2011-06-21 Nr. 39 72.§ (MK noteikumi Nr.491) Spēkā esoša Mājas dzīvnieku turēšanas kārtība Mājas dzīvnieku turēšanas kārtība