Būvniecība

Saistošie noteikumi Nr3. Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu.

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
3 25.04.2018. Grozījumi Amatas novada pašvaldības 2010. gada 20. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu” 01.06.2018. saistošie noteikumi
12 26.09.2013. Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 2010.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu”

(pamats – Euro ieviešanas kārtības likums)

01.01.2014. saistošie noteikumi
2 18.01.2012. Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 2010.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu” 01.03.2012 saistošie noteikumi
3 20.01.2010 Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu 01.02.2010. saistošie noteikumi

Amatas novada pašvaldības 2016. gada 17. februāra  Nr.3 saistošie noteikumi “Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”