Būvniecība

Apstiprināšanas datums Dokumenta Nr.  Redakcija Virsraksts Pievienotie dokumenti
2018-04-25 Nr.6, 2.§ Spēkā esošā Grozījumi Amatas novada pašvaldības 2010. gada 20. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu” Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu
2013-09-26 Nr.11, 16. Spēkā esošā Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 2010.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu”

(pamats – Euro ieviešanas kārtības likums)

 

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu
2012-01-18 Nr.1 §2 Spēkā esošā Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 2010.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu” Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu
2010-01-20   Spēkā esošā Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu
2016-02-17 Nr.3, 2 p. Spēkā esošā Amatas novada pašvaldības 2016. gada 17. februāra  Nr.3 saistošie noteikumi “Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai