Nekustamais īpašums

Apstiprināšanas datums Dokumenta Nr.  Redakcija Virsraksts Pievienotie dokumenti
2016-04-20 Nr.6 § Spēkā esošā Amatas novada pašvaldības 2016. gada 20.aprīļa Nr.2 saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Amatas novada daudzbērnu ģimenēm” Amatas novada pašvaldības 2016. gada 20.aprīļa Nr.2 saistošie noteikumi
2015-11-19 Nr. 12., 4. p. Spēkā esošā Amatas novada pašvaldība 2015.gada 19.novembra Nr.13 saistošie noteikumi “Par Amatas novada pašvaldības 2008. gada 23. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 3 atcelšanu daļā” Amatas novada pašvaldība 2015.gada 19.novembra Nr.13 saistošie noteikumi
2015-11-19 Nr. 12., 2. p. Spēkā esošā Amatas novada pašvaldība 2015.gada 19.novembra Nr. 11 saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu dzīvojamo māju palīgēkām Amatas novadā” Amatas novada pašvaldība 2015.gada 19.novembra Nr. 11 saistošie noteikumi 
2015-11-19 Nr. 12., 3. p. Spēkā esošā Amatas novada pašvaldība 2015.gada 19.novembra Nr. 12 saistošie noteikumi “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu” audzēšanai Amatas novada teritorijā Amatas novada pašvaldība 2015.gada 19.novembra Nr. 12 saistošie noteikumi 
2014-09-24 Nr. 12., 2. p. Spēkā esošā Amatas novada pašvaldības 2014. gada 24 septembra saistošie noteikumi Nr. 13 “„Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” atsevišķu normu piemērošanu Amatas novadā” Amatas novada pašvaldības 2014. gada 24 septembra saistošie noteikumi Nr. 13
2014-01-22 Nr.1., 3. p. Spēkā esošā Amatas novada pašvaldības 2014. gada 22. janvāra saistošie noteikumi Nr.1 “Par neapbūvēta zemes gabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Amatas novadā” Amatas novada pašvaldības 2014. gada 22. janvāra saistošie noteikumi Nr.1
2014-01-22 Nr.1 Spēkā esošā Neapbuvētu lauku apvidus zemes nomas tiesību izsoles noteikumi Amatas novadā Neapbuvētu lauku apvidus zemes nomas tiesību izsoles noteikumi Amatas novadā