Novada domes saistošie noteikumi

Apstiprināšanas datums Dokumenta Nr.  Redakcija Virsraksts Pievienotie dokumenti
2018-12-19 Nr. 14, 4.§ Spēkā esošā Amatas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13 “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtība”
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
2018-07-25  Nr. 9, 6§ Spēkā esošā Amatas novada pašvaldības Personas datu apstrādes noteikumi Personas datu apstrādes noteikumi
2017-01-25  Nr.14, 4§ Spēkā esošā Amatas novada pašvaldības nolikums “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu Amatas novada pašvaldības nolikums
2017- 02-22 Nr. 2, p. 4 Spēkā esošā Amatas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 6 “Prioritārā kārtība bezdarbnieku iesaistīšanai algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Prioritārā kārtība bezdarbnieku iesaistīšanai algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Amatas novadā

Pielikums Nr. 1

2015-12-23 Nr. 13, p. 1 Spēkā esošā Amatas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13 “Par Amatas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” Par Amatas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu