Novada domes saistošie noteikumi

Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā

Saistošo noteikumu Nr. Pieņemšanas datums Nosaukums  Redakcija
Nr. 12 20.11.2019 Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā

 

Fails

 

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 

Saistošo noteikumu Nr. Pieņemšanas datums Nosaukums Redakcija
5 19.06.2019. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Amatas novadā Fails

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

Saistošo noteikumu Nr. Pieņemšanas datums Nosaukums Redakcija
13 19.12.2018. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtība
Fails
1 23.01.2019. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtība
Fails

Personas datu apstrādes noteikumi

Saistošo noteikumu Nr.

Pieņemšanas datums Nosaukums Redakcija
9 25.07.2018 Personas datu apstrādes noteikumi Fails

Par ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas kārtību Amatas novada pašvaldībā

Saistošo noteikumu Nr. Pieņemšanas datums Nosaukums Redakcija
9 26.09.2018 Par ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas kārtību Amatas novada pašvaldībā Fails


Amatas novada pašvaldības nolikums

Saistošo noteikumu Nr. Pieņemšanas datums Nosaukums Redakcija
14 25.01.2018 Amatas novada pašvaldības nolikums Fails
6 24.07.2019 Amatas novada pašvaldības nolikums Fails
8 18.09.2019 Amatas novada pašvaldības nolikums Fails
8 19.02.2020. Amatas novada pašvaldības nolikums Fails
3 19.02.2020. “Grozījumi Amatas novada pašvaldības 18.09.2019. saistošajos noteikumos

Nr. 8 “Amatas novada pašvaldības nolikums””

Fails
8 25.03.2020.  Amatas novada pašvaldības nolikums Fails
5 25.03.2020. “Grozījumi Amatas novada pašvaldības 18.09.2019. saistošajos noteikumos

Nr. 8 “Amatas novada pašvaldības nolikums””

Fails
8 29.04.2020 Amatas novada pašvaldības nolikums Fails
6 29.04.2020 “Grozījumi Amatas novada pašvaldības 25.03.2020. saistošajos noteikumos Nr. 5 “Grozījumi Amatas novada pašvaldības 18.09.2019. saistošajos noteikumos Nr. 8 “Amatas novada pašvaldības nolikums”” Fails
 

Saistošie noteikumi Nr. 8

21.10.2020 Amatas novada pašvaldības nolikums Fails
 

Saistošie noteikumi Nr. 9

21.10.2020 “Grozījumi Amatas novada pašvaldības 18.09.2019. saistošajos noteikumos

Nr. 8 “Amatas novada pašvaldības nolikums””

Fails
 

Saistošie noteikumi Nr. 8

26.11.2020 Amatas novada pašvaldības nolikums Fails
 

Saistošie noteikumi Nr. 11

26.11.2020 “Grozījumi Amatas novada pašvaldības 18.09.2019. saistošajos noteikumos

Nr. 8 “Amatas novada pašvaldības nolikums””

Fails
Saistošie noteikumi Nr. 8

 

23.12.2020 Amatas novada pašvaldības nolikums Fails
Saistošie noteikumi Nr. 13

 

23.12.2020 Grozījums Amatas novada pašvaldības 18.09.2019. saistošajos noteikumos Nr. 8 “Amatas novada pašvaldības nolikums” Fails


Prioritārā kārtība
bezdarbnieku iesaistīšanai algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā

Saistošo noteikumu Nr.

Pieņemšanas datums Nosaukums Redakcija
2 22.07.2017 Prioritārā kārtība bezdarbnieku iesaistīšanai algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Fails
Pielikums Nr. 1

Par Amatas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Saistošo noteikumu Nr.

Pieņemšanas datums Nosaukums Redakcija
13 23.12.2015 Par Amatas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Fails