Novada domes saistošie noteikumi

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

Saistošo noteikumu Nr. Pieņemšanas datums Nosaukums Redakcija
13 19.12.2018. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtība
Fails
1 23.01.2019. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtība
Fails

Personas datu apstrādes noteikumi

Saistošo noteikumu Nr.

Pieņemšanas datums Nosaukums Redakcija
9 25.07.2018 Personas datu apstrādes noteikumi Fails

Amatas novada pašvaldības nolikums

Saistošo noteikumu Nr.

Pieņemšanas datums Nosaukums Redakcija
14 25.01.2018 Amatas novada pašvaldības nolikums Fails
6 24.07.2019 Amatas novada pašvaldības nolikums Fails

Prioritārā kārtība bezdarbnieku iesaistīšanai algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā

Saistošo noteikumu Nr.

Pieņemšanas datums Nosaukums Redakcija
2 22.07.2017 Prioritārā kārtība bezdarbnieku iesaistīšanai algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Fails
Pielikums Nr. 1

Par Amatas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Saistošo noteikumu Nr.

Pieņemšanas datums Nosaukums Redakcija
13 23.12.2015 Par Amatas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu Fails