Publiskie pasākumi

Amatas novada pašvaldības 2011.gada 18.maija saistošie noteikumi Nr. 6 (Par pašvaldības nodevu publisku izklaides un svētku pasākumu organizēšanai Amatas novada pašvaldības teritorijā) 

Amatas novada pašvaldības 2010. gada 16. jūnija saistosie noteikumi  (Publisko pasākumu organizēšana)

Publiskā pasākuma pieteikuma veidlapalejuplādēt