Reklāma

Apstiprināšanas datums Dokumenta Nr.  Redakcija Virsraksts Pievienotie dokumenti
2011-05-18 Nr.5 Spēkā esošā Amatas novada pašvaldības 2011.gada 18.maija saistošie noteikumi Nr. 7 “Reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtība” Amatas novada pašvaldības 2011.gada 18.maija saistošie noteikumi Nr. 7
2011-05-18 Nr. 5 Spēkā esošā Amatas novada pašvaldības 2011.gada 18.maija saistošie noteikumi Nr. 8 “Par pašvaldības nodevu par reklāmas un citu informatīvo materiālu izmantošanu Amatas novada pašvaldības 2011.gada 18.maija saistošie noteikumi Nr. 8