Sabiedriskā kārtība

Saistošo noteikumu

Nr.

Saistošo noteikumu

pieņemšanas datums

Saistošo noteikumu

nosaukums

Saistošo noteikumi spēkā no Pievienotie dokumenti
 

4

 

19.07.2017.

Par sabiedrisko kārtību Amatas novadā  

01.08.2017.

Saistošie noteikumi
 

4

 

26.10.2016.

Par sabiedrisko kārtību Amatas novadā  

01.01.2017.

Saistošie noteikumi
 

 

8

 

 

 

26.10.2016.

Grozījumi Amatas novada pašvaldības 2007.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sabiedrisko kārtību Amatas novadā”  

 

 

01.01.2017.

 

 

 

Saistošie noteikumi

 

4

 

26.09.2013.

Par sabiedrisko kārtību Amatas novadā 01.01.2014. Saistošie noteikumi
 

4

 

28.02.2007.

Par sabiedrisko kārtību Amatas novadā

 

 

01.04.2007.

 

Saistošie noteikumi

4 28.02.2007. Par sabiedrisko kārtību Amatas novadā

 

15.01.2021  Saistošie noteikumi
14 23.12.2020. Grozījumi Amatas novada pašvaldības 28.02.2007. saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par sabiedrisko kārtību Amatas novadā”

 

15.01.2021  Saistošie noteikumi