Tirdzniecība

Amatas novada pašvaldības 2011. gada 16. februāra saistošie noteikumin Nr. 2 (Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs)

Amatas novada pašvaldības 2014. gada 23. aprīļa saistošie noteikumi Nr.9 (Par tirdzniecību publiskās vietās Amatas novadā un pašvaldības nodevu par tirdzniecības veikšanu)