Pieņemšanas un darba laiki

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde

Darba laiks:
P. – C. 8.00 – 12.30/13.00 – 17.00
Pk. 8.00 – 14.00

Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. Elita Eglīte apmeklētājus pieņem:
Drabešu pagasta „Ausmās”: pirmdienās 14.00 – 18.00
Amatas pagasta pārvaldē Ģikšos: ceturtdienās 08.00 – 09.00
Tālruņi: 64129549, 26537849

Amatas apvienības pārvaldes izpilddirektors Māris Timermanis apmeklētājus pieņem:
Pirmdienās 13.00 – 17.00
Trešdienās 13.00 – 17.00
Ceturtdienās 9.00 – 12.00
Pārējā laikā iepriekš sazinoties un vienojoties par pieņemšanas laiku pa tālruņiem: 64127939, 29266314

Drabešu pagasta pārvaldes darba laiks
P. – C. 8.00 – 12.30/13.00 – 17.00,Pk. 8.00 – 14.00 tālruņi: 64127935, 28377456;

Amatas pagasta pārvaldes darba laiks
P. – C. 8.00 – 12.30/13.00 – 17.00,Pk. 8.00 – 14.00 tālruņi: 64164291, 26672083;

Skujenes pagasta pārvaldes darba laiks
P. – C. 8.00 – 12.30/13.00 – 17.00,Pk. 8.00 – 14.00 tālruņi: 64125811, 29479487;

Nītaures pagasta pārvaldes darba laiks
P. – C. 8.00 – 12.30/13.00 – 17.00,Pk. 8.00 – 14.00 tālruņi: 64164287, 29284389;

Zaubes pagasta pārvaldes darba laiks
P. – C. 8.00 – 12.30/13.00 – 17.00,Pk. 8.00 – 14.00 tālruņi: 64129042, 28693386;

Saimniecības nodaļas darbinieki – pieņem apmeklētājus Līvu bibliotēkā katra mēneša trešajā otrdienā 8.30 – 11.00 , līdz 30.01.2016, turpmāk pieņems “Ausmās” Drabešu pag.

Zemes ierīkotājs Gints Bauers apmeklētājus pieņem:
Pirmdienās 8.30 – 14.00
Piektdienās 8.30 – 13.00
Pārējā laikā iepriekš sazinoties un vienojoties par pieņemšanas laiku pa tālruni 26386581

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Maija Žīgure apmeklētājus pieņem:
Pirmdienās 8.00 – 12.00/13.00 – 17.00
Trešdienās 8.00 – 12.00/13.00 – 17.00
Piektdienās 8.00 – 10.00
Pārējā laikā iepriekš sazinoties un vienojoties par pieņemšanas laiku pa tālruņiem: 64127937, 26133952

Sociālā dienesta vadītāja  Vaira Zauere:
Drabešu pagastā 

Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00-11.30 un no plkst. 13.00-16.30.
Tālruņi: 64127940, 29358187

Teritoriālās attīstības nodaļas vadītājs Arvīds Lukjanovs apmeklētājus pieņem:
Pirmdienās 13.00 – 17.00
Piektdienās 9.30 – 12.30
Pārējā laikā iepriekš sazinoties un vienojoties par pieņemšanas laiku pa tālruņiem: 64127938, 29151845

Sociālā darbiniece Ilva Pūpola:
Drabešu pagastā

Pirmdienās 9.00 – 11.30; 13.00 – 16.30
Trešdienās 9.00 – 11.30
Piektdienās 9.00 – 14.00
Tālruņi 64127940, 28622670

Amatas pagastā Gikšos
Ceturtdienās 9.00 – 11.30/13.00 – 15.00
Tālruņi: 64129385, 28622670


Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Ilze Buša
Drabešu pagastā
Pirmdienās 9:00 – 11:30/13:00 – 16:30 
Trešdienās  9:00 – 11:30
Piektdienās 9:00 – 14:00
Zaubes pagastā 
Ceturtdienās 10:00 – 11:30 
Nītaures pagastā
Ceturtdienās 12:30 – 15:00 
Skujenes pagastā
Otrdienās  9:30 – 11:00

Sociālās palīdzības organizatore Ieva Kaminska

Sociālās palīdzības organizatore Ieva Kaminska
Skujenes pagastā:

Pirmdienās no 9.00 –-16.00,
Tālruņi: 64125811, 29331426
Nītaures pagastā
:
Otrdienās no plkst. 9.00-16.00,
Zaubes pagastā:
Ceturtdienās no plkst. 9.00-16.00..
Tālruņi: 64164319, 64129952, 28684540

 

Nītaures pagasta pārvalde
Pirmdienās no plkst. 9:00 – 11:30 
Zaubes  pagasta pārvalde
Pirmdienās no plkst. 13:00 – 15:00
Skujenes pagasta pārvalde
Piektdienās no plkst. 8:00 -12:00

Tālruņi: +3716419021; +37125672929

Ģikšu Dienas aprūpes centra vadītāja, ārsta palīdze Ligita Špaca
Amatas pagasta Ģikšu DAC
Pirmdienās un trešdienās 13.00 -16.00
Piektdienās 12.30 – 14.30
Tālruņi:  64129373, 28364603

Līvu Dienas aprūpes centra vadītāja, ārsta palīdze Sandra Rozīte
Drabešu pagastā Līvu DAC

Pirmdienās un trešdienās 15.00-19.00
Otrdienās, ceturtdienās un piektdienās 8.00-12.00
Tālrunis: 29373756

Ieriķu Dienas aprūpes centra vadītāja, ārsta palīdze Ligita Špaca
Drabešu pagasta Ieriķu DAC

Pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās  9.00-1300
Otrdienās 13.00 – 17.00
Piektdienās 13.00 – 14.00
Tālrunis: 26182032

Nītaures Dienas aprūpes centra vadītāja, ārsta palīdze Ruta Balaško
Nītaures pagasta Nītaures DAC

Pirmdienās  14.00-18.00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās 8.00-12.00

Tālrunis: 29135610