Pirmsskolas

Amatas novada pašvaldības apvienotā izglītības pārvalde apkalpo 7 novadu-  Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas izglītības iestādes.  Novadu robežās ir  8 pirmsskolas izglītības iestādes:


Amatas novads


Amatas pamatskolas pirmsskolas iestāde
Mājas  lapa:
www.amataspamatskola.lv
Direktors: 
Valdis Nītiņš
Adreses:
Lielā iela 10, Ieriķi, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4139
Kastaņu iela 2, Ģikši, Amatas pagasts., Amatas novads, LV-4141
Tālrunis : 64129376, mob. tel. 29457809.
E-pasts: amatas.skola@amatasnovads.lv

Nītaures vidusskolas pirmsskolas iestāde
Mājas  lapa:
www.nitaursk.lv
Direktora v.i.: Vita Krūmiņa
Adrese: „Skola”, Nītaures pagasts, Amatas novads, LV-4112
Tālrunis: 64164253, mob.tel. 29165480
E-pasts: nitaures.skola@amatasnovads.lv


Līgatnes novads


Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde 
Vadītāja: Zane Kalniņa
Adrese: Gaujas iela 7, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110
Tālrunis: 64153409, 25767760
E-pasts: bernudarzsligatne@ligatne.lv

Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņi”
Vadītāja: Gunita Liepiņa
Adrese: Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes novads, LV-4108
Tālrunis: 28661216
E-pasts: bernudarzszvanini@ligatne.lv


Priekuļu novads


Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde „Mežmaliņa”
Vadītāja: Kristīna Bernāne
Adrese: Elites iela 1, Priekuļi, Priekuļu pagasts,  Priekuļu novads, LV-4126
Tālrunis: 64130371
E-pasts: mezmalina@priekulunovads.lv


Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde
Vadītāja: Iveta Zariņa
Adrese: Sporta iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4154
Tālrunis: 64107137, 26409473
E-pasts: janmuiza@priekulunovads.lv


Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde
Vadītāja: Iveta Liepiņa
Adrese: „Vālodzes”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, LV-4116
Tālrunis: 64177375
E-pasts : pirmsskola@veselavasspii.lv


Liepas pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”
Vadītāja: Elija Latko
Adrese: Maija ielā 6, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, LV-4128
Tālrunis: 64107364
E-pasts: ellat@tvnet.lv