Sākumskolas un pamatskolas mācību iestādes

Sākumskolas

Amatas novada pašvaldības apvienotā izglītības pārvalde apkalpo 7 novadu-  Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu ,Raunas un Vecpiebalgas izglītības iestādes.  1 izglītības iestādē iespējams apgūt sākumskolas (4  klašu) izglītību.


Amatas novada Drabešu sākumskola
Direktore: Laila Raiska
Adrese: Parka ielā 1, Līvi, Drabešu pagastā, Amatas novadā, LV-4101
Tālrunis: 64100873,64157275
E-pasts: drabesusakumskola [etsimbols] inbox.lv

Pamatskolas

Amatas novada pašvaldības apvienotā izglītības pārvalde apkalpo 7 novadu-  Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu ,Raunas un Vecpiebalgas izglītības iestādes.  Novadu robežās vispārējo pamatizglītību var iegūt 14 pamatskolās.


Amatas novads


Amatas pamatskola
Direktors: Indars Upīts
Adrese: P.n.Ģikši, Amatas pagasts, Amatas novads, LV-4141
Tālrunis/Fax.: 64129376
E-pasts: amatask [etsimbols] inbox.lv
Mājas lapa: http://www.amatasskola.skolam.lv/


Drabešu internātpamatskola
Direktore: Sarmīte Čemme
Adrese: Drabeši, Amatas novads, LV-4101
Tālrunis: 64107967
E-pasts: drabesuskola [etsimbols] inbox.lv


Sērmūkšu pamatskola
Direktore: Ilze Šmate
Adrese: Sērmūkši, Skujenes pagasts, Amatas novads, LV-4143
Tālrunis: 64125982
E-pasts: sermuksi7 [etsimbols] inbox.lv
Mājas lapa: sermuksi.id.lv


Zaubes pamatskola
Direktore: Vita Krūmiņa
Adrese: Bērzaines, Zaubes pagasts, Amatas novads, LV-4113
Tālrunis: 64129972
E-pasts: zaubesk [etsimbols] hawk.lv


Priekuļu novads


Mārsnēnu pamatskola
Direktore: Zoja Virskule
Adrese: Gaismas, Mārsnēni, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, LV-4129
Tālrunis: 64129127
E-pasts: marsnsk [etsimbols] dome.cesis.lv


Liepas pamatskola
Direktore: Kristīne Rebinova
Adrese: Rūpnīcas iela 12, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128
Tālrunis: 64195444
E-pasts: liepask [etsimbols] cesis.edu.lv


Raunas novads


Drustu pamatskola
Direktore: Aida Vašile
Adrese: Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads, LV-4132
Tālrunis: 64165143
E-pasts: svari30 [etsimbols] inbox.lv


Biedrības  “Tautskola 99 Baltie zirgi” pamatskola
Direktors: Ojārs Rode
Adrese: Skolas iela 2, Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads LV-4132
Tālrunis: 29331935
E-pasts: ojarsrode1 [etsimbols] inbox.lv


Pārgaujas novads


Straupes pamatskola
Direktore: Ligita Krūmiņa
Adrese: Mazstraupes pils, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV -4152
Tālrunis: 64134157, Fax.64134227
E-pasts: straupesskola [etsimbols] inbox.lv; skola [etsimbols] strsk.edu.lv


Vecpiebalgas novads


Inešu pamatskola
Direktore: Gunta Dadeika
Adrese: Zemnieki,  Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4123
Tālrunis: 64129326, Fax. 64129328
E-pasts: inesisk [etsimbols] inbox.lv


Taurenes pamatskola
Direktore: Lilita Ozoliņa
Adrese: Krasta iela 2, Taurene, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4119
Tālrunis: 64170249
E-pasts: taursk [etsimbols] inbox.lv


Skujenes pamatskola
Direktore: Anda Lukstiņa
Adrese: “Vecskujene”, Skujenes pagasts, Amatas novads, LV – 4144
Tālrunis: 64125748
E-pasts: skujene.skola [etsimbols] inbox.lv