Veidlapas

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas
reģistrācijas iesniegums (apliecinājums) aizpildāms elektroniski , aizpildāms ar roku.

Iesniegums Administratīvās lietvedības inspektoram

Izdeklarēšanas veidlapa

Iesnieguma forma pirmpirkumam

Vispārējā iesnieguma forma (piemēram zemes ierīcības projektiem, dažādiem saskaņojumiem, par priekšlikumiem teritorijas plānojumam utml.)

Iesnieguma forma par statusu teritorijas plānojumā 

Iesnieguma forma par darījumiem ar lauksaimniecības zemi