Veidlapas

Izdeklarēšanas veidlapa

Iesnieguma forma pirmpirkumam

Vispārējā iesnieguma forma (piemēram zemes ierīcības projektiem, dažādiem saskaņojumiem, par priekšlikumiem teritorijas plānojumam utml.)

Iesnieguma forma par statusu teritorijas plānojumā

Iesnieguma forma par darījumiem ar lauksaimniecības zemi