Projekta aktualitātes

Veselības projekta aktualitātes Amatas novadā*

2018. gada 17. maijā

Kopš 2017. gada marta Amatas novada pašvaldība realizē veselības projektu, tā ietvaros visā novadā tiek īstenotas aktivitātes lai vecinātu veselību un slimību profilaksi.

Līdz šim aizvadītas lekcijas visās Amatas novada skolās par veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm, skolēnu garīgo un emocionālo veselību. Nodarbībās par uzturu un tam nepieciešamo fizisko slodzi skolēni analizēja uztura un kustību paradumus, rosinot pārdomas un veicinot zināšanas par uzņemto kaloriju un fiziskās aktivitātes saistību. Aktivitāšu mērķis ir izglītot skolēnus par veselīgu uzturu, praktiski iesaistīt veselīgu ēdienu un uzkodu pagatavošanas nodarbībās, īpaši akcentējot dārzeņu un augļu patēriņa palielināšanu skolēnu uzturā. Nodarbībās par skolēnu garīgo un  emocionālo veselību tika apskatītas aktuālas tēmas skolēniem dažādos vecumos par dusmu kontroli, datoratkarību, mācīšanos motivāciju, emociju atpazīšanu un regulēšanu, emocionālajām un sociālajām kompetencēm un prasmēm u.c.. Uz nodarbībām tika aicināti arī vecāki. Nodarbības turpinās visu maija mēnesi, tās tiks atsāktas septembrī.

Projekta ietvaros Spāres internātpamatskolas skolēniem tiek nodrošinātas papildus fiziskās aktivitātes un vingrošanas nodarbības fizioterapeita pavadībā, kā arī lekcijas vecākiem par garīgās veselības traucējumiem. Tiek nodrošinātas arī peldēšanas apmācības sertificēta trenera pavadībā Priekuļu peldbaseinā „Rifs”. Rudenī ir plānotas nodarbības par seksualitāti un reproduktīvo veselību.

Tiek organizētas Veselības dienas, kurās Amatas novada iedzīvotājiem ir iespēja tikties ar dažādiem ārstiem – speciālistiem. Šogad Veselības dienas tiks organizētas maijā, jūnijā un oktobrī, aicinot iedzīvotājus uz tikšanos ar plaušu ārstu, ginekologu un ārstu, kurš specializējas cukura diabēta saslimšanā un sirds un asinsvadu slimībās. Veselības dienas plānotas Nītaurē un Zaubē, lai nodrošinātu iedzīvotāju nokļūšanu uz šādām lekcijām/nodarbībām, tās tiks īstenotas arī citos Amatas novada pagastos.

Šogad ir plānoti pasākumi plašākai sabiedrībai, pirmais no tiem ir paredzēts jau 19. maijā „Nūjosim Āraišos pieneņu ziedēšanas laikā”, plānots pasākums „Ģimeņu sporta un atpūtas svētki Līvos” 25. augustā, Gaujas sākuma pārgājiens Elkas kalnā 15. septembrī un nūjošanas pārgājiens „Zelta rudens Āraišos” 13. oktobrī.

Veselības projekta ietvaros tiek organizētas aktivitātes Amatas novada senioriem. Šobrīd ir aizvadītas vingrošanas nodarbības un nodarbība par emocionālo veselību. Nākamā aktivitāte, ir nūjošanas pārgājiens pa Āraišu apkārtni, organizējot transportu iedzīvotājiem no visiem Amatas novada pagastiem. Pārgājiens plānots 17. jūlijā. Par citām aktivitātēm informācija sekos tuvākajā laikā.

Aizvadītas vingrošanas nodarbības Zaubes kultūras namā un Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, maija mēnesī vēl ir iespēja apmeklēt nodarbības Ieriķu sabiedriskajā centrā un Drabešu muižas sporta zālē. Rudenī plānotas vingrošanas nodarbības Nītaurē.

Šobrīd tiek strādāts pie aktivitāšu dažādošanas un pieejamības visā novada teritorijā. Katrā pagastā tika organizētas nodarbības par nūjošanu, kas guva lielu atsaucību no iedzīvotājiem, nodarbības par veselīgu uzturu, šobrīd novadā tiek īstenotas nodarbības par emocionālo veselību, jūnijā ir plānots atsākt nūjošanas nodarbības katrā pagastā. Par citām aktivitātēm informācija sekos.

Visu pasākumu apmeklējums ir bez maksas.

Detalizēta informācija par notiekošajiem pasākumiem katru mēnesi tiek nodrošināta informatīvajā izdevumā „Amatas Vēstis”, mājas lapā www.amatasnovads.lv sadaļā sabiedrības veselības veicināšana un sadaļā pasākumi, kā arī sociālajos tīklos twitter.com AmatasNovads, un Facebook VisitAmata.

Projekta koordinatore Dace Rubene.

Tel. 28681083, e-pasts: dace.rubene@amatasnovads.lv

*Pasākumi tiek īstenoti ESF projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā” ietvaros (Nr.9.2.4.2/16/I/007).


Sabiedrības veselības veicināšanas projekta īstenošana rit veiksmīgi

Kopš marta mēneša Amatas novada pašvaldība uzsākusi realizēt projektu “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā”.

Līdz šim aizvadītas lekcijas par veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm Zaubes pamatskolā, Amatas pamatskolā, Skujenes pamatskolā, Drabešu sākumskolā. Nodarbībās par uzturu un tam nepieciešamo fizisko slodzi skolēni analizēja uztura un kustību paradumus, rosinot pārdomas un veicinot zināšanas par uzņemto kaloriju un fiziskās aktivitātes saistību. Aktivitāšu mērķis ir izglītot skolēnus par veselīgu uzturu, praktiski iesaistīt veselīgu ēdienu un uzkodu pagatavošanas nodarbībās, īpaši akcentējot dārzeņu un augļu patēriņa palielināšanu skolēnu uzturā. Lekciju cikls visās Amatas novada skolās turpināsies, sākot ar septembra mēnesi.

Projekta ietvaros Zaubē tika organizēta tikšanās ar ginekologu par onkoslimību profilaksi ginekoloģijā un tikšanās ar ģimenes ārstu par cukura diabētu un kardioloģiju, šāda lekcija tika organizēta arī Nītaurē. Pasākumu mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu slimību profilaksi Amatas novada iedzīvotājiem. Oktobra mēnesī plānota tikšanās ar pulmonologu par onkoslimību profilaksi plaušās.

Nītaurē un Skujenē tiek organizēta „Jauno māmiņu un bēbīšu skola” uz kuru aicinātas Amatas novada māmiņas ar mazuļiem. Nākamā tikšanās reize 25. augustā Skujenes Tautas namā. Lekcijas tēma mazuļa fizioloģiskā un emocionālā attīstība. Tiek nodrošināts autotransports, lai nogādātu māmiņas ar mazuļiem uz nodarbību norises vietu. Māmiņas, kurām nav iespējas nokļūt uz nodarbību, aicinām pieteikties pie projekta koordinatores.

Projekta ietvaros Spāres internātpamatskolas skolēniem tika nodrošinātas papildus fiziskās aktivitātes. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt bērnus ar daudzveidīgām sporta aktivitātēm kā veselību veicinošām nodarbēm.

Spāres internātpamatskolas skolēniem tika nodrošinātas arī peldēšanas apmācības sertificēta trenera pavadībā Priekuļu peldbaseinā „Rifs”. Fizisko aktivitāšu popularizēšana un peldēšanas apmācības turpināsies, sākot ar septembra mēnesi.

Aizvadīti arī pasākumi plašākai sabiedrībai – „Nūjosim Āraišos pieneņziedēšanas laikā”, kurš pulcēja kuplu apmeklētāju skaitu, piesaistot apmeklētājus arī no citiem Latvijas novadiem kā arī jaunatklāšanas pasākums „Gaujas sākuma meklējumos”, kura mērķis ir popularizēt fiziskās aktivitātes kā aktīva dzīvesveida sastāvdaļu, kā veselību veicinošu nodarbi. Nākamais pasākums, kas norisināsies visas dienas garumā, ir „Ģimeņu sporta un atpūtas svētki Līvos”, 26. augustā.

Veselības projekta ietvaros tika organizētas aktivitātes Amatas novada senioriem – Ģikšu kultūras centrā notika lekcija par veselīgu uzturu īpaši pielāgota senioriem. Praktiskajā nodarbībā tika gatavoti veselīgi burgeri un smūtiji no dārzā salasītām ogām, beigās pagatavotā ēdiena baudīšana.

Augusta mēnesī aizvadīta nūjošanas apmācība un pārgājiens gar jūras krastu Amatas novada senioriem Saulkrastu pludmalē “Baltā kāpa”. Caur atraktīviem vingrojumiem, seniori apguva nūjošanas pamatus, pēc tam devās nelielā pārgājienā gar jūras krastu. Dienas beigās gandarījums par paveikto un jauniegūtajām iemaņām. Turpmākās aktivitātes senioriem notiks sākot ar oktobra mēnesi – kustību nodarbību cikls fizioterapeita pavadībā Amatas novada Gikšos, detalizeta informācija par pasākuma norises laiku tiks papildināta.

Nītaurē aizvadīta Nūjošanas nodarbība, kurā pmeklētājiem bija iespēja uzzināt kas ir nūjošana, kapēc tā ir vērtīga cilvēka ķermenim, kā arī apgūt nūjošanas tehnikas pamatus, izpildot dažādus vingrinājumus, iemaņas nostiprinot, dodoties nelielā pastaigā pa parku. Šādas nodarbības projekta ietvaros Amatas novadā notiks Ieriķos, Līvos un Zaubē, sākot ar septembra mēnesi. Tiem apmeklētājiem, kuriem nav savas nūjas, tās tiks nodrošinātas.

Visu pasākumu apmeklējums ir bez maksas. Gaidīsim interesentus citos pasākumos!

Detalizēta informācija par notiekošajiem pasākumiem katru mēnesi tiks nodrošināta informatīvajā izdevumā „Amatas avīze”, mājas lapā www.amatasnovads.lv sadaļā sabiedrības veselības veicināšana, kā arī sociālajos tīklos twitter.com (AmatasNovads).

Projekta koordinatore Dace Rubene
Tel. 28681083,
e-pasts:dace.rubene@amatasnovads.lv

*Pasākumi tiek īstenoti ESF projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā” ietvaros (Nr.9.2.4.2/16/I/007).


“BŪSIM VESELI – projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā””

Kopš marta mēneša Amatas novada pašvaldība uzsākusi realizēt projektu “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā”.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Amatas novada iedzīvotājiem.

Projekta mērķa grupu veido visi Amatas novada iedzīvotāji, īpaši iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, bērni un personas ar invaliditāti.

Projekta ietvaros plānotas darbības prioritārajās jomās – sirds un asinsvadu slimību profilakse, onkoloģija, perinatālā un neonatālā perioda veselības aprūpe un garīgās veselības aprūpe.

Pašvaldībai, sadarbojieties ar izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, ģimenes ārstiem, mērķa sasniegšanā plānots uzlabot sabiedrības kopējo veselību, pievēršot iedzīvotājus veselīgākam dzīvesveidam.

Pirmās projekta aktivitātes notika Zaubes pamatskolā 27. aprīlī, skolēni tikās ar fizioterapeiti Lindu Līci, kura skolēniem stāstīja par pareizu stāju, izskaidroja ergonomikas pamatprincipus skolā un mājās, sniedza informāciju par veselīgu dzīvesveidu. Skolēni aktīvi iesaistījās diskusijās. Pēc lekcijas skolēni izpildīja vingrinājumus, kas labvēlīgi ietekmē stāju un vispārējo fizisko sagatavotību.

28.aprīlī Zaubes pamatskolā projekta ietvaros viesojās uztura speciālists Dr. Andis Brēmanis, lai izglītotu skolēnus par veselīgu uzturu, un augļu un dārzeņu patēriņu ikdienā, speciālists analizēja uztura paradumus un veicināja pārdomas par uzņemtajām kalorijām. Dr. Brēmanis lekcijas laikā noskaidroja skolēnu ēšanas paradumus, sniedza rekomendācijas par veselīgu uzturu. Arī pēc šīs lekcijas skolēni tika iesaistīti fiziskajās aktivitātēs.

Publiski apmeklējamie pasākumi maija mēnesī:

aktīvās atpūtas pasākums „Nūjosim Āraišos” pieneņziedēšanas laikā 14. maijā plkst. 10:00. Tikšanās vieta Āraišu arheoloģiskais parks. Pieejamas trīs distances gan iesācējiem, gan pieredzējošiem nūjotājiem. (Plašāka informācija www.amatasnovads.lv).

Lekcija „Onkoslimību profilakse ginekoloģijā” 18. maijā plkst. 10:00 Olitas Elmeres ģimenes ārstu praksē Zaubes pagasta “Gundegas”- 10. Tikšanās ar ginekoloģi I. Zupu.

„Jauno māmiņu un bēbīšu skola” 24. maijā plkst. 10:00 Nītaures pagasta ēkā. Nodarbības laikā paredzēts runāt par krūts barošanu, zīdaiņa uzturu, piebarošanu, jaundzimušā aprūpi. Plānotas praktiskas un arī radošas nodarbības, kas veicina bērnu pareizu attīstību atbilstoši vecumam. Nodarbības plānotas katru mēnesi, tās notiks Nītaurē un Zaubē. Tiks nodrošināts autotransports, lai nogādātu māmiņas ar mazuļiem uz nodarbību norises vietu. Māmiņas aicinām pieteikties pie projekta koordinatores.

Lekcija „Cukura diabēts un kardioloģija” 25. maijā plkst. 10:00  Olitas Elmeres ģimenes ārstu praksē Zaubes pagasta “Gundegas”- 10.

Pasākumus apmeklēt aicināts ikviens Amatas novada iedzīvotājs.

Maija mēnesī lekcijas par veselīgu uzturu un kustībām skolēniem notiks Skujenes pamatskolā, Amatas pamastkolā, Drabešu sākumskolā. Otrajā mācību semestrī Amatas novada skolēnus plānots skolēnus izglītot par garīgo veselību.

Veselību veicinošas fiziskās aktivitātes notiks arī Spāres internātpamatskolas skolēniem, popularizējot dažādus sporta veidus – florbolu, basketbolu, novusu, galda tenisu, futbolu u. c. Tiks nodrošinātas peldēšanas apmācības Priekuļu peldbaseinā „Rifs”.

Otrajā mācību semestrī tiks turpinātas iepriekš minētās aktivitātes un  organizēts lekciju cikls par garīgās veselības traucējumiem, kā arī veselību veicinošas vingrošanas nodarbības fizioterapeita pavadībā.

Citas projektā plānotās aktivitātes šī gada laikā

Ārstu speciālistu lekcijas:

lekcija „Cukura diabēts un kardioloģija” 15. jūnijā Nītaurē, dienas aprūpes centrā.

Lekcija „Onkoslimību profilakse pulmonoloģijā” 13. septembrī, Nītaurē dienas aprūpes centrā.

Lekcija ‘”Onkoprofilakse ginekoloģijā” 21. septembrī, Nītaurē dienas aprūpes centrā.

Lekcija “Onkoslimību profilakse pulmonoloģijā” 10. oktobrī Nītaurē, dienas aprūpes centrā.

Kustību nodarbību cikls Skujenes pagasta iedzīvotājiem no septembra līdz decembrim. Plānotas vingrošanas un nūjošanas nodarbības vispārējās veselības veicināšanai.

Lekcijas par veselīgu dzīvesveidu un fiziskajām aktivitātēm. Tās notiks no septembra līdz oktobrim Ieriķos, Līvos, Zaubē un Nītaurē. Lekcijās plānota tikšanās ar nūjošanas speciālistu, atslābināšanās tehnikas apmācības, lekcija par stresu un izdegšanas sindromu, lekcija kā izvairīties no sirds un asinsvadu slimībām.

Lekcijas senioriem Amatas pagasta Ģikšos:

lekcija par veselīgu uzturu 13. jūnijā;

veselīgas ēšanas meistarklase 18. jūlijā;

pārgājiens gar jūru nūjošanas speciālista pavadībā. 8. augustā.

Kustību nodarbību cikls veselīga dzīvesveida veicināšanai senioriem. Nodarbības plānots uzsākt ar oktobra mēnesi. Paredzētas nodarbības fizioterapeita pavadībā, lai apgūtu vingrojumus, kas izmantojami ikdienā veselības uzlabošanai.

Projektā plānoti pasākumi aktīvā dzīvesveida popularizēšanai:

Jaunatklāšanas pārgājiens „Gaujas sākuma meklējumos” 3. jūnijā Skujenē.

„Ģimeņu sporta un atpūtas svētki Līvos” 26. augustā.

„Zelta rudens Āraišos” 2017. Pasākums plānots oktobra mēnesī. (Plašāka informācija par šiem pasākumiem mājas lapā www.amatasnovads.lv).

Detalizēta informācija par notiekošajiem pasākumiem katru mēnesi tiks nodrošināta informatīvajā izdevumā „Amatas avīze”, mājas lapā www.amatasnovads.lv, kā arī sociālajos tīklos twitter.com (AmatasNovads).

Projekta īstenošana ir paredzēta no 2017.gada 20. marta līdz 2019.gada 31.decembrim. Kopējās izmaksas ir 71466 EUR, no tām 85% jeb 60746,10 EUR tiks finansēti no Eiropas Sociālā fonda, bet 15% jeb 10719,90 EUR no Valsts budžeta.

Projekta koordinatore Dace Sabule
Tel. 28681083,
e-pasts: dace.sabule@amatasnovads.lv

*Pasākumi tiek īstenoti ESF projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā” ietvaros (Nr.9.2.4.2/16/I/007).