Rekvizīti

LVA_Amatas_novads_logo

 
Amatas novada pašvaldības rekvizīti:

Adrese: “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101
Tālrunis: 64127935 ; Fakss: 64127942
E-pasts: amatasdome@amatasnovads.lv
Reģ.Nr.: 90000957242

Konti:

SEB banka: Kods: UNLALV2X ; Konts: LV 52 UNLA 0050 0000 13301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV41 HABA 0551 0002 8950 3