Ārvalstu sadarbības partneri

Ārvalstu sadarbības partneri:

kinda

Kinda, Zviedrija

Sadarbības līgums noslēgts 1999. gadā.

Sadarbības jomas : pašvaldību darba organizācija , izglītība , kultūra, uzņēmējdarbība

Kinda atrodas Ēsterjetlandes reģionā.

Iedzīvotāju skaits: 9918

Teritorija: 1308.74 km2

Adrese :

Box 1590 40 Kisa, Sweden

www.kinda.se

Kopš 2000. gada  Kindas un Amatas politiķi un speciālisti ir piedalījušies vairākos apmācības projektos Zviedrijā, Latvijā, Krievijā par pašvaldību darba organizāciju un  auditu, sociālās palīdzības darba organizāciju  un teritoriālplānošanu. 2009. gada decembrī Kindas pašvaldības delegācija apmeklēja Amatu, lai pārrunātu sadarbības iespējas nākotnē.


Pēc Cēsu rajona padomes reorganizācijas Amatas novada pašvaldība kļuva par atbildīgo novadu, pārņemot arī rajona padomes ārvalstu partnerību

Alita

Alita , Lietuva

Jaunais sadarbības līgums noslēgts 2010. gada 16. februārī.

Sākotnēji 1999. gadā līgums bija noslēgts ar Cēsu rajona padomi.

Sadarbības jomas: izglītība – skolu sadarbība , tūrisms, uzņēmējdarbība , dalība ES finansētos projektos.

Alita ir sestā lielākā Lietuvas pilsēta, Dienvidlietuvas lielākais izglītības, kultūras un ekonomikas centrs.

Iedzīvotāju skaits: vairāk kā 68 000

Teritorija: 40 km2

Adrese: Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

www.ams.lt

Sadarbībā ar Alitu īstenoti  vairāki ES projekti ,, PIPE”, ,,Innovation  Circle”, ,InDeMo” uc. Notikuši  politiķu, sociālo darbinieku, skolu direktoru, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu apmācības un apmaiņas projekti, Cēsu rajona un Alitas mākslinieku darbu izstādes Cēsīs un Alitā .


esterjetlande

Ēsterjetlande, Zviedrija

Pirmais sadarbības līgums noslēgts 1997. gadā. Līgums ir vairākkārt pagarināts. Patlaban spēkā līdz 2010.g.31.decembrim.

Sadarbība Eiropas savienības un Zviedrijas valdības finansētajos projektos , galvenokārt veselības un sociālās aprūpes jomā.

Iedzīvotāju skaits: 420 000

Teritorija: 9,987 km²

Adrese: Landstinget i Östergötland
581 91 Linköping, Sweden

www.lio.se

Īstenoti vairāki ES  projekti tūrismā, uzņēmējdarbībā, vides aizsardzībā, Zviedrijas valdības  finansēti projekti demokrātijas attīstībā, veselības un sociālajā  aprūpē, pedagogu apmācībā darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām  uc.

ostfold


Ostfolda, Norvēģija

Sadarbības līgums  noslēgts  2001.gadā.  Patlaban spēkā līdz 2012. g.

Sadarbības jomas: Eiropas savienības projekti, pašvaldības pārvalde, skolu sadarbība

Ostfoldas reģions atrodas Norvēģijas dienvidaustrumos. Reģions raksturīga aktīva ekonomiskā , izglītības un kultūras dzīve, izdevīga ģeogrāfiskā atrašanās vieta.

Iedzīvotāju skaits 267,039

Teritorija 4,182 km2

Adrese: Postboks 220, 1702

Sarpsborg, Norway

www.ostfold-f.kommune.no

Ostfoldas reģiona pašvaldības Spideberga, Aremarka , Markera , Romskoga aktīvi sadarbojas ar Pārgaujas, Vecpiebalgas un Priekuļu novadu  divpusējos un Eiropas savienības projektu ietvaros.

frederiksberga


Frederiksberga, Dānija

Sadarbības līgums noslēgts 1996. gadā . Frederiksbergas pašvaldība  ilggadēji piedalījās izstādē Cēsu uzņēmējs. Cēsu mākslinieku darbu izstāde notika arī Dānijā.

Frederiksberga atrodas Kopenhāgenā, t.i. pilsēta pilsētā ar savu patstāvīgu pašvaldības  statusu.  Liels izglītības, kultūras, industriāls centrs ar lielpilsētai piemītošu raksturojumu.

Iedzīvotāju skaits : 95,029

Teritorija: 8,7 km

Adrese :Frederiksberg City Hall
2000 Frederiksberg
Denmark

www.frederiksberg.dk

suvalki


Suvalki , Polija

Nodomu protokols par sadarbību noslēgts 2009. gada jūlijā.

Sadarbības jomas: Eiropas savienības projekti, pašvaldību pārvalde, izglītība, sports,  tūrisms, veselības un sociālā aprūpe, vides aizsardzība

Suvalki atrodas Polijas ziemeļaustrumos, robežojas ar Lietuvu, Krieviju, Baltkrieviju. Svarīgs industriālais, izglītības un kultūras centrs.

Iedzīvotāju skaits: vairāk kā 69 000

Teritorija: 24 km2

Adrese: Mickiewicza 1
16 – 400 Suwałki
Podlaskie voivodship

www.um.suwalki.pl

Sadarbībā ar Suvalkiem īstenoti nozīmīgi Eiropas savienības projekti tūrismā , inovāciju attīstībā.