Skolēnu vasaras prakses Amatas novadā

 Prakses sākums 1. jūlijā plkst 9:00
Lai noskaidrotu prakses vietu, lūdzam zvanīt pa  tālruni 26390709
Citi jautājumi saistīti ar praksi: Māris Timermanis 29266314

Tiem skolēniem, kuriem ir nepieciešams transports, lai tiktu uz prakses vietu tiks organizēts autobuss, iepriekš piesakoties pagasta pārvaldēs.

Visiem praktikantiem, kuriem prakse ir norīkota Amatas novada pašvaldībā, ir jāierodas kopā ar vienu no vecākiem uz darba drošības instrukciju.
Darba drošības instrukcija tiks nolasīta:

30. jūnijā
Zaubes pagasta pārvaldē 8:30
Nītaures pagasta pārvaldē 10:00
Skujenes pagasta pārvaldē 11:30

1. jūlijā
Praktikantiem, kuri ir norīkoti Tūrisma informācijas centrā, Āraišu muzejā un Amatas novada pašvaldībā jāierodas
Drabešu pagasta pārvaldē, Ausmās  9:00
Amatas pagasta pārvaldē, Ģiksos 10:30

Amatas pagasta pārvalde Aigars Krieviņš – 22436035, Līga Jauniete – 26672083.
Drabešu pagasta pārvalde Māris Timermanis 64127939; 29266314
Zaubes pagasta pārvalde Jānis Vilnis 26647456
Nītaures pagasta pārvalde Līvija Ķauķīte 64116024; 29284389
Skujenes pagasta pārvalde Vita Demešenkova 64125811; 29479487
ANP TIC Ieriķi Indra Paseka 28339843
Āraišu muzejs Agnese 26567912
SIA “Jaunmāras”  Sandra 29498796
V. Grundules I/U “Dzirnavkalns” Vineta 29238208
Atpūtas komplekss “Rakši” Elija 20009098

NVA atsāks “skolēnu nodarbinātību vasarā”
Skolēnu vasaras prakses Amatas novadā
Informācija vasarā strādājošajiem skolēniem un viņu vecākiem
metodiskais materiāls, kā noformāt „Elektronisko algas nodokļa grāmatiņu”