Normatīvi akti

Saistošie noteikumi Nr4. Par apbedīšanas pabalstu Amatas novadā.

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
4 25.04.2018. Par apbedīšanas pabalstu Amatas novadā 01.05.2018. Saistošie noteikumi
10 26.09.2013. „Grozījumi Amatas novada pašvaldības 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.13„Noteikumi par apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apbedīšanas pabalsta apmēru Amatas novadā”” 01.01.2014. Saistošie noteikumi
13 19.08.2009. Noteikumi par apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apbedīšanas pabalsta apmēru Amatas novadā 01.10.2009. Saistošie noteikumi
 1. Sociālā dienesta uzdevumi
 2. Sociālā dienesta struktūra
 3. Sociala dienesta nolikums
 4. Iesniegumu, priekšlikumu vai sūdzību par sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti vai sociālās palīdzības piešķiršanu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
 5. Par materiālās palīdzības pabalstiem Amatas novadā
 6. Saistošie noteikumi par Amatas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem
 7. Sociālais pakalpojums “Aprūpe mājās”
 8. Sociālais pakalpojums “Veco ļaužu mājas”
 9. Par valsts apmaksātajiem sociālās rehabilitiācijas pakalpojumiem
 10. Amatas novada pašvaldības Sociālā dienesta stratēģiskais plāns 2013. – 2018. gadam
 11. Dienas aprūpes centru pieejamie veselības aprūpes pakalpojumi