Normatīvi akti un saistošie noteikumi

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā

Saistošo noteikumu Nr. Pieņemšanas datums Nosaukums Redakcija
7 21.10.2021

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā

Saite


Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem

Saistošo noteikumu Nr. Pieņemšanas datums Nosaukums Redakcija
10 11.11.2011 Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem Saite

 

Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem

Saistošo noteikumu Nr. Pieņemšanas datums Nosaukums Redakcija
24 29.12.2021 Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem Saite