Iznomājamie zemes gabali

INFORMĀCIJAI! No 02.01.2020. zemes vienības, kuras nav reģistrētas uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā, netiek iznomātas.

Skatīt informāciju par nomu grafiskajā vidē
Informācija grafiskajā vidē tiek atjaunota reizi mēnesī!

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Mežāres” Zaubes pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 42960030111
Platība 4 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – septiņi gadi ar pārtraukšanu ja tiek pieprasīts. Publicēts: 06.11.2019. /pieteikšanās beigusies

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Jaunās Čankas” Skujenes  pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780050088
Platība 1.26 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – pieci  gadi ar pārtraukšanu ja tiek pieprasīts. Publicēts: 13.01.2020./pieteikšanās beigusies

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Pie Ozoliņiem” Skujenes  pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780060088
Platība 1.02 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – pieci  gadi ar pārtraukšanu ja tiek pieprasīts. Publicēts: 13.01.2020./pieteikšanās beigusies

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Kadastra Nr. 42420010162
Platība – visa lauksaimniecības zeme (aptuveni 15,4 ha) precizējams pēc apsekošanas dabā.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – pieci  gadi. Publicēts: 27.01.2020./pieteikšanās beigusies

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Kadastra Nr. 42420010035
Platība – 5,2 ha, precizējams pēc apsekošanas dabā.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – pieci  gadi. Publicēts: 27.01.2020./pieteikšanās beigusies

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Pie Druviņām ”Skujenes pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 427800600183
Platība 1.31 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – pieci gadi ar pārtraukšanu ja tiek pieprasīts
Publicēts: 11.03.2020./pieteikšanās beigusies

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Dikiji” Drabešupag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 424600700232
Platība 0,1594 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – pieci gadi.
Publicēts: 04.09.2020./pieteikšanās beigusies

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Pēči” Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 42460010108
Platība 4,63 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – pieci gadi.
Publicēts: 18.09.2020./pieteikšanās beigusies

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Lauku Aleksandri” Skujenes pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780070194
Platība 7,92 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – pieci gadi.
Publicēts: 29.09.2020./pieteikšanās beigusies – noma atteikta

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Kalmītes” Amatas pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 42420030085
Platība 0,5969 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – pieci gadi.
Publicēts: 03.11.2020./pieteikšanās beigusies

Neapbūvēts zemesgabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Bērzaines” Zaubes pag., Amatas nov.
Kadastra apzīmējums Nr. 42960050193
Platība – 3,00 ha;
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līguma termiņš – pieci gadi.
Publicēts: 12.01.2021./pieteikšanās beigusies

Neapbūvēts zemesgabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Ērgļu iela 10” Amatas pag., Amatas nov.
Kadastra apzīmējums Nr. 42460050270
Platība – 1,1466 ha;
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līguma termiņš – pieci gadi.
Publicēts: 17.02.2021./pieteikšanās beigusies

Neapbūvēts zemesgabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Pie attīrītavas” Skujenes pag., Amatas nov.
Kadastra apzīmējums Nr. 42780060097
Platība – 1,5 ha;
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līguma termiņš – pieci gadi.
Publicēts: 17.03.2021./pieteikšanās beigusies

Neapbūvēts zemesgabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Spāres dārzi” Amatas pag., Amatas nov.
Kadastra apzīmējums Nr. 42420010172
Platība – 3,3717 ha;
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līguma termiņš – pieci gadi.
Publicēts: 22.04.2021. / nolemts neiznomāt

Neapbūvēts zemesgabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Ērgļu iela 12” Amatas pag., Amatas nov.
Kadastra apzīmējums Nr. 42420050252
Platība – 0,6538 ha;
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līguma termiņš – pieci gadi.
Publicēts: 25.05.2021.