Iznomājamie zemes gabali

INFORMĀCIJAI! No 02.01.2020. zemes vienības, kuras nav reģistrētas uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā, netiek iznomātas.

Par nomas jautājumiem interesēties pie Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Arvīda Lukjanova (t. 29151845)

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Mežāres” Zaubes pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 42960030111
Platība 4 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – septiņi gadi ar pārtraukšanu ja tiek pieprasīts. Publicēts: 06.11.2019. /pieteikšanās beigusies

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Jaunās Čankas” Skujenes  pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780050088
Platība 1.26 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – pieci  gadi ar pārtraukšanu ja tiek pieprasīts. Publicēts: 13.01.2020./pieteikšanās beigusies

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Pie Ozoliņiem” Skujenes  pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780060088
Platība 1.02 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – pieci  gadi ar pārtraukšanu ja tiek pieprasīts. Publicēts: 13.01.2020./pieteikšanās beigusies

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Kadastra Nr. 42420010162
Platība – visa lauksaimniecības zeme (aptuveni 15,4 ha) precizējams pēc apsekošanas dabā.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – pieci  gadi. Publicēts: 27.01.2020./pieteikšanās beigusies

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Kadastra Nr. 42420010035
Platība – 5,2 ha, precizējams pēc apsekošanas dabā.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – pieci  gadi. Publicēts: 27.01.2020./pieteikšanās beigusies

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Pie Druviņām ”Skujenes pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 427800600183
Platība 1.31 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – pieci gadi ar pārtraukšanu ja tiek pieprasīts
Publicēts: 11.03.2020./pieteikšanās beigusies

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Dikiji” Drabešupag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 424600700232
Platība 0,1594 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – pieci gadi.
Publicēts: 04.09.2020.