Iznomājamie zemes gabali

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Pie Ozoliņiem” Skujenes pag.,Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780060088
Platība- 1.02 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēts: 16.01.2019.

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Statuss: rezerves zemes fonds.
Nosaukums un adrese- „Elkukalns 1” Skujenes pag.,Amatas nov.
Kadastra Nr. 4278000100155
Platība- 2.9 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēts: 16.01.2019.

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Pie Ozoliņiem” Skujenes pag.,Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780060088
Platība 1.56 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēts: 16.01.2019.

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Pie Druviņām” Skujenes pag.,Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780060183
Platība- 1.31 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēts: 16.01.2019.

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Priežu iela 1” Skujenes pag.,Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780060076
Platība- 0.1857
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēts: 16.01.2019.

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Priežu iela 3” Skujenes pag.,Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780060053
Platība-0.1800 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēts: 16.01.2019.

Neapbūvēts zemes gabals ( bez apbūves tiesībām)
Statuss: rezerves zemes fonds.
Nosaukums un adrese- “Dārziņi Saktas” Nītaures pagasts , Amatas novads
Kadastra Nr. 42480060358
Platība- 0.1078ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līguma termiņš- Pieci gadi ar nosacījumu par pārtraukšanu, ja tiek prasīts no Rezerves fonda zemes.
Publicēts: 12.12.2018.

Neapbūvēts zemes gabals ( bez apbūves tiesībām)
Statuss: rezerves zemes fonds.
Nosaukums un adrese- “Skolas dārziņi” Nītaures pagasts , Amatas novads
Kadastra Nr. 42480060365
Platība- 0.1506ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līguma termiņš- Pieci gadi ar nosacījumu par pārtraukšanu, ja tiek prasīts no Rezerves fonda zemes.
Publicēts: 12.12.2018.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām)
Statuss: Rezerves zemes fonds.
Nosaukums un adrese  – “Starpgabali” Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 4246 005 0206
Platība – 0,3400 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi ar nosacījumu par pārtraukšanu, ja tiek pieprasīts no Rezerves zemes fonda.
Publicēts: 03.12.2018.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām)
Statuss: Rezerves zemes fonds.
Nosaukums un adrese  – “Draudzības iela 1” Skujenes pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780070110
Platība noteikta no iepriekšējā nomas perioda – 1,00 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi ar nosacījumu par pārtraukšanu, ja tiek pieprasīts no Rezerves zemes fonda.
Publicēts: 28.11.2018.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Pie Druviņām” Skujenes pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780060089
Platība- 0,3100 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.
Publicēts: 22.11.2018.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Pie Ozoliņiem” Skujenes pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780060088
Platība- 2,27 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.
Publicēts: 21.11.2018.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Vārnas 2” Kārļi, Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4246 004 0208
Platība- 0.1437 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Spāres speciālā skola” Spāre, Amatas pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4242 001 0033
Platība- 0.2220 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Juriņi” Kārļi, Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4246 004 0176
Platība- 0.6717 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Ošiņi” Skujene, Skujenes pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4278 006 0054
Platība- 0.1662 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Retēji”, Amata, Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4246 009 0215
Platība- 0.5975 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Nepbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Staļļi”, Sērmūkši, Skujenes pag.., Amatas nov.
Kadastra Nr.4278 007 0141
Platība- 0.2000 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi

Publicēts 23.07.2018

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Kumelītes” Amata, Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4246 009 0095
Platība- 2.2956 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Plēsumi” Amata, Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4246 009 0216
Platība- 1.6444 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Cepurītes” Amata, Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4246 009 0217
Platība- 0.5971 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Publicēts 02.03.2018

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Līvānu dārzi”, Nītaures pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4268 006 0340
Platība- 1,28 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Publicēts 26.03.2018

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Pļavnieki”, Drabešu pagasts, Amatas novads
Kadastra Nr.4246 004 0091
Platība- 4,78 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  iznomāts fiziskai personai, nomas tiesības izbeidzas 31.12.2017.
Nomas pieteikšanās iespējama sākot ar 02.01.2018.