Iznomājamie zemes gabali

Neapbūvēts zemesgabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Draudzības iela 2” Skujenes pag.,Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780070115
Platība 0.3185 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēšanas datums 10.04.2019.

Neapbūvēts zemesgabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Gala Medņi” Skujenes pag.,Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780090021
Platība 5.33 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēšanas datums 10.04.2019.

Neapbūvēts zemesgabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Pie Druviņām” Skujenes pag.,Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780060089
Platība 0.1162 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēšanas datums 10.04.2019.

Neapbūvēts zemesgabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Pie Ozoliņiem” Skujenes pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780060088
Platība- 1,06 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēts: 11.03.2019.

Neapbūvēts zemesgabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Pie Šūkātiem” Skujenes pag.,Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780070149
Platība 3.2 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēts 11.03.2019.

Neapbūvēts zemesgabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Dižozoli” Zaubes pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 4296 010 0035
Platība 6,6 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēts 11.03.2019.

Neapbūvēts zemesgabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Ķempji” Zaubes pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 4296 009 0053
Platība 4,63 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēts 11.03.2019.

Neapbūvēts zemesgabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Šalkas” Zaubes pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 4296 005 0177
Platība 5,0 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēts 11.03.2019.

Neapbūvēts zemesgabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Ūdenstornis Skujenē” Skujenes pag.,Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780060094
Platība 1.08 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēts 18.02.2019.

Neapbūvēts zemesgabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Katlu māja” Skujenes pag.,Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780060096
Platība- 0.53ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēts 18.02.2019.

Neapbūvēts zemesgabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Sērmūkšu ezers” Skujenes pag.,Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780070136
Platība- 1,8 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēts: 30.01.2019.

Neapbūvēts zemesgabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Pie Ozoliņiem” Skujenes pag.,Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780060088
Platība- 0.95 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēts: 30.01.2019.

Neapbūvēts zemesgabals (bez apbūves tiesībām):
Statuss: rezerves zemes fonds.
Nosaukums un adrese- „Draudzības iela 1” Skujenes pag.,Amatas nov.
Kadastra Nr. 427800700110
Platība- 1.5 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēts: 30.01.2019.

Neapbūvēts zemesgabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Pie Ozolkalna” Skujenes pag.,Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780070154
Platība 2.0 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēts: 30.01.2019.

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Pie Druviņām” Skujenes pag.,Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780060089
Platība- 0.2091ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēts: 30.01.2019.

Neapbūvēti zemes gabali (bez apbūves tiesībām)
Nekustamā īpašuma nosaukums: “Krustkalni 1”, Drabešu pagasts, Amatas novads,
Kadastra Nr.424600300088
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460030088, platībā 6.3 ha
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460030089, platībā 0.7 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi
Publicēts: 28.01.2019.

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Statuss: rezerves zemes fonds.
Nosaukums un adrese- „Elkukalns 1” Skujenes pag.,Amatas nov.
Kadastra Nr. 4278000100155
Platība- 2.9 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēts: 16.01.2019.

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Pie Ozoliņiem” Skujenes pag.,Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780060088
Platība 1.56 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēts: 16.01.2019.

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Pie Druviņām” Skujenes pag.,Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780060183
Platība- 1.31 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēts: 16.01.2019.

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Priežu iela 1” Skujenes pag.,Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780060076
Platība- 0.1857
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēts: 16.01.2019.

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Priežu iela 3” Skujenes pag.,Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780060053
Platība-0.1800 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – Pieci gadi.
Publicēts: 16.01.2019.

Neapbūvēts zemes gabals ( bez apbūves tiesībām)
Statuss: rezerves zemes fonds.
Nosaukums un adrese- “Dārziņi Saktas” Nītaures pagasts , Amatas novads
Kadastra Nr. 42480060358
Platība- 0.1078ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līguma termiņš- Pieci gadi ar nosacījumu par pārtraukšanu, ja tiek prasīts no Rezerves fonda zemes.
Publicēts: 12.12.2018.

Neapbūvēts zemes gabals ( bez apbūves tiesībām)
Statuss: rezerves zemes fonds.
Nosaukums un adrese- “Skolas dārziņi” Nītaures pagasts , Amatas novads
Kadastra Nr. 42480060365
Platība- 0.1506ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līguma termiņš- Pieci gadi ar nosacījumu par pārtraukšanu, ja tiek prasīts no Rezerves fonda zemes.
Publicēts: 12.12.2018.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām)
Statuss: Rezerves zemes fonds.
Nosaukums un adrese  – “Starpgabali” Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 4246 005 0206
Platība – 0,3400 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi ar nosacījumu par pārtraukšanu, ja tiek pieprasīts no Rezerves zemes fonda.
Publicēts: 03.12.2018.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām)
Statuss: Rezerves zemes fonds.
Nosaukums un adrese  – “Draudzības iela 1” Skujenes pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780070110
Platība noteikta no iepriekšējā nomas perioda – 1,00 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi ar nosacījumu par pārtraukšanu, ja tiek pieprasīts no Rezerves zemes fonda.
Publicēts: 28.11.2018.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Pie Druviņām” Skujenes pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780060089
Platība- 0,3100 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.
Publicēts: 22.11.2018.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Pie Ozoliņiem” Skujenes pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780060088
Platība- 2,27 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.
Publicēts: 21.11.2018.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Vārnas 2” Kārļi, Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4246 004 0208
Platība- 0.1437 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Spāres speciālā skola” Spāre, Amatas pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4242 001 0033
Platība- 0.2220 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Juriņi” Kārļi, Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4246 004 0176
Platība- 0.6717 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Ošiņi” Skujene, Skujenes pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4278 006 0054
Platība- 0.1662 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Retēji”, Amata, Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4246 009 0215
Platība- 0.5975 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Nepbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Staļļi”, Sērmūkši, Skujenes pag.., Amatas nov.
Kadastra Nr.4278 007 0141
Platība- 0.2000 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi

Publicēts 23.07.2018

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Kumelītes” Amata, Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4246 009 0095
Platība- 2.2956 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Plēsumi” Amata, Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4246 009 0216
Platība- 1.6444 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Cepurītes” Amata, Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4246 009 0217
Platība- 0.5971 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Publicēts 02.03.2018

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Līvānu dārzi”, Nītaures pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4268 006 0340
Platība- 1,28 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Publicēts 26.03.2018

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Pļavnieki”, Drabešu pagasts, Amatas novads
Kadastra Nr.4246 004 0091
Platība- 4,78 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  iznomāts fiziskai personai, nomas tiesības izbeidzas 31.12.2017.
Nomas pieteikšanās iespējama sākot ar 02.01.2018.