Iznomājamie zemes gabali

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Vārnas 2” Kārļi, Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4246 004 0208
Platība- 0.1437 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Spāres speciālā skola” Spāre, Amatas pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4242 001 0033
Platība- 0.2220 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Juriņi” Kārļi, Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4246 004 0176
Platība- 0.6717 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Ošiņi” Skujene, Skujenes pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4278 006 0054
Platība- 0.1662 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Retēji”, Amata, Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4246 009 0215
Platība- 0.5975 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Nepbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Staļļi”, Sērmūkši, Skujenes pag.., Amatas nov.
Kadastra Nr.4278 007 0141
Platība- 0.2000 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi

Publicēts 23.07.2018

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Kumelītes” Amata, Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4246 009 0095
Platība- 2.2956 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Plēsumi” Amata, Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4246 009 0216
Platība- 1.6444 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Cepurītes” Amata, Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4246 009 0217
Platība- 0.5971 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Publicēts 02.03.2018

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Līvānu dārzi”, Nītaures pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4268 006 0340
Platība- 1,28 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Publicēts 26.03.2018

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Pļavnieki”, Drabešu pagasts, Amatas novads
Kadastra Nr.4246 004 0091
Platība- 4,78 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  iznomāts fiziskai personai, nomas tiesības izbeidzas 31.12.2017.
Nomas pieteikšanās iespējama sākot ar 02.01.2018.