Iznomājamie zemes gabali

INFORMĀCIJAI! No 02.01.2020. zemes vienības, kuras nav reģistrētas uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā, netiek iznomātas.

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Mežāres” Zaubes pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 42960030111
Platība 4 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – septiņi gadi ar pārtraukšanu ja tiek pieprasīts. Publicēts: 06.11.2019. /pieteikšanās beigusies

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Jaunās Čankas” Skujenes  pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780050088
Platība 1.26 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – pieci  gadi ar pārtraukšanu ja tiek pieprasīts. Publicēts: 13.01.2020.

Neapbūvēts zemesgabals(bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese- „Pie Ozoliņiem” Skujenes  pag., Amatas nov.
Kadastra Nr. 42780060088
Platība 1.02 ha
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš – pieci  gadi ar pārtraukšanu ja tiek pieprasīts. Publicēts: 13.01.2020.