Teritorijas investoriem

Amatas novada pašvaldības uzdevumā 2012.gada vasaras sezonā ir veikts pētījums „Vietējo un ārvalstu investīciju piesaistes iespēju apzināšana Amatas novadā”, kas izstrādāts projekta „Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu zināšanu par vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti paaugstināšana”(Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/087/65) ietvaros.

Pētījumā ir iekļauta vispusīga informācija par investīciju piesaisti Amatas novadā, un minēti konkrēti investīciju objekti, to īpašnieki un īpašnieku kontaktinformācija. Pamatojoties uz to, ka pētījums satur sensitīvu informāciju, Amatas novada pašvaldības mājas lapā ir publicēta tikai pētījuma   aprakstošā daļa, ar ko var iepazīties šeit. Pilna pētījuma versija ir pieejama Amatas novada pašvaldībā.

Lai uzzinātu papildus informāciju par investīciju objektiem Amatas novadā, lūgums sazināties ar Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu koordinatori  pa tālr. 29152186
Sabiedriska ēka “Akmentiņi”, Zaubes pagasts
Ražošanas ēka – Jaunā iela 22, Nītaurē
Merķeļu veikals, Nītaures pagasts
Dzīvojamā ēka – Ošiņi, Skujenē
Mehāniskās darbnīcas – Strauti, Skujenē