Mehāniskās darbnīcas – Strauti, Skujenē

Objekta nosaukums un pasta adrese: mehāniskās darbnīcas īpašums “Strauti”, Skujenes pagasts, Amatas novads
Īpašnieks Kontakti Kadastra Nr.
Būves īpašnieks: tiesiskais valdītājs Egons Veidemanis Priežu iela 17, Skujenes pagasts, Amatas novads 42780060108
Zemes īpašnieks: Amatas novada pašvaldība “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101 42780060108
Zemes platība:
Būves tips: Rūpnieciska rakstura būve; bijušās garāžas / mehāniskās darbnīcas.
Būves tehniskais stāvoklis: Vizuāli labs
Piebraucamais ceļš, laukumi: Asfaltbetons
Elektroapgāde: ir
Ūdens apgāde: nav zināms
Kanalizācija: nav zināms
Piezīmes: Mehāniskās darbnīcas atrodas aptuveni 12 metru zemāk par estrādi un tās savieno līdzens 300m garš asfaltbetona seguma ceļš. Tā ir ļoti piemērota vieta, kur rīkot bezmotora braucamrīku sacensības. Ideju attīstot tālāk, darbnīcās var attīstīt tehniskās jaunrades centru.

Foto:

Atrašanās vieta kartē: