Merķeļu veikals, Nītaures pagasts

Objekta nosaukums un pasta adrese: “Merķeļu veikals”, Nītaures pagasts, Amatas novads
Īpašnieks Kontakti Kadastra Nr.
Būves īpašnieks: Īpašuma tiesības nav noskaidrotas 42680110104
Zemes īpašnieks: tiesiskais valdītājs – Amatas novada pašvaldība “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101 42680110104
Zemes platība: 0.25 ha
Būves tips: Komerciāla būve; iepriekš izmantots kā veikals. Otra ēka – koka šķūnis
Būves tehniskais stāvoklis: Ārēji vizulāli labs. Iekšpuse nav apsekota. Nav skaidri jautājumi par apkuri (nav skursteņa, iekšā ir krāsnis)
Piebraucamais ceļš, laukumi: Grants seguma piebraucamais ceļš un laukums
Elektroapgāde: nav izpētīs
Ūdens apgāde: nav izpētīs
Kanalizācija: nav izpētīs

Foto:

Atrašanās vieta kartē: