Teritorijas plānojums 2014-2025.gadam (ar 2018.gada grozījumiem) (SPĒKĀ, PIEMĒROJAMS)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi skatāmi kopā ar 17.04.2019. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu Nr.1-18/3545, kas pieejams teritoijas plānojuma sadaļās.

Plānojums pieejams šeit.