Teritorijas plānojums 2014-2025.gadam (ar 2018.gada grozījumiem) (SPĒKĀ, PIEMĒROJAMS)

Plānojums pieejams šeit.