Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļa

Eva Staltmane
Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas 100-gades pasākumu koordinatore

tālr.: +371 29391673
e-pasts: eva.staltmane@amatasnovads.lv
adrese: Amatas novada pašvaldība,
“Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101
______________________________________________________

Dace Rubene
Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore
tālr.:  +371 28681083
e-pasts: dace.rubene@amatasnovads.lv
adrese: Amatas novada pašvaldība – dome,
“Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101
________________________________________________________________

Anete Eglīte
Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas specialiste
tālr.:  +371 26330366
e-pasts: anete.eglite@amatasnovads.lv
adrese: Amatas novada pašvaldība – dome,
“Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101
________________________________________________________________

Pašvaldības informatīvā izdevuma “Amatas vēstis” redakcija

Raksti publicēšanai iesūtāmi līdz katra mēneša 6.datumam
tālr.:  +371 26330366
e-pasts: amatasavize@amatasnovads.lv