Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļa

Eva Koljera
Tūrisma un Āraišu ezerpils nodaļas vadītāja
tālr.: +371 29391673
e-pasts: eva.koljera@amatasnovads.lv
adrese: Amatas novada pašvaldība,
“Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101
______________________________________________________

Ieva Dreibante
Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore
tālr.:  +371 28681083
e-pasts: ieva.dreibante@amatasnovads.lv
adrese: Amatas novada pašvaldība – dome,
“Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101
________________________________________________________________

Anete Eglīte
Tūrisma un Āraišu ezerpils nodaļas sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste
tālr.:  +371 26330366
e-pasts: anete.eglite@amatasnovads.lv
adrese: Amatas novada pašvaldība – dome,
“Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101
________________________________________________________________

Pašvaldības informatīvā izdevuma “Amatas vēstis” redakcija
tālr.:  +371 26330366
e-pasts: amatasavize@amatasnovads.lv