Tūrisma un Āraišu ezerpils nodaļa

Eva Koljera
Tūrisma un Āraišu ezerpils nodaļas vadītāja
tālr.: +371 29391673
e-pasts: eva.koljera@cesunovads.lv
adrese: Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde,
“Ausmas”, Drabešu pag., Cēsu nov.
______________________________________________________

Ieva Dreibante
Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore
tālr.:  +371 28681083
e-pasts: ieva.dreibante@cesunovads.lv
adrese: Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde,
“Ausmas”, Drabešu pag., Cēsu nov.
________________________________________________________________

Sanda Salmiņa
“Araišu ezerpils Aheoloģiskais parks” muzejpedagoģe
tālr.: +371 25669935
e-pasts: sanda.salmina@cesunovads.lv
adrese: Āraišu arheoloģiskais parks, Drabeši, Drabešu pag., Cēsu nov.

________________________________________________________________

Laura Lēģere
“Araišu ezerpils Aheoloģiskais parks” arheoloģe
tālr. +371 29648775
e-pasts: laura.legere@cesunovads.lv
adrese: Āraišu arheoloģiskais parks, Drabeši, Drabešu pag., Cēsu nov.

________________________________________________________________

Sandra Lejiete
“Araišu ezerpils Aheoloģiskais parks” tūrisma konsultante
tālr.:+371 25669935
e-pasts: ezerpils@cesunovads.lv
adrese: Āraišu arheoloģiskais parks, Drabeši, Drabešu pag., Cēsu nov.