Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļa

Eva Staltmane
Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas 100-gades pasākumu koordinatore

tālr.: +371 29391673
e-pasts: eva.staltmane@amatasnovads.lv
adrese: Amatas novada pašvaldība – dome,
“Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101
______________________________________________________

Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: +371 26330366
e-pasts:
adrese: “Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101
______________________________________________________

Dace Sabule
Tūrisma speciāliste
tālr.: +371 28681083
e-pasts: turisms@amatasnovads.lv
adrese: Amatas novada Tūrisma informācijas centrs,
Kumadas iela 2, Drabešu pag., Amatas novads, LV – 4139