Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļa

Eva Staltmane
Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas 100-gades pasākumu koordinatore

tālr.: +371 29391673
e-pasts: eva.staltmane@amatasnovads.lv
adrese: Amatas novada pašvaldība – dome,
“Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101
______________________________________________________

Sabīne Mieze
Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: +371 26330366
e-pasts: sabine.mieze@amatasnovads.lv
adrese: “Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101
________________________________________________________________

Dace Rubene
Projektu koordinatore
tālr.:  +371 28681083
e-pasts: dace.rubene@amatasnovads.lv
adrese: Amatas novada pašvaldība – dome, “Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101
________________________________________________________________