Uzņēmumu pieteikumi prakses darba vietām

Šogad Amatas noavada pašvaldība plāno vasaras praksei piesaistīt 80 jauniešus vecumā no 13 – 18 gadiem, tādēļ aicinām Amatas novada uzņēmējus palīdzēt pašvaldībai nodrošināt prakses vietas un izmantot iespēju vasaras mēnešos (jūnijā, jūlijā, augusts) iegūt papildus darbiniekus.

Katrs jaunietis var tikt nodarbināts 2 nedēļas, katru dienu strādājot 4 stundas.

Lai pieteiktu prakses vietas uzņēmumā, Jums ir jāiesniedz iesniegums, kurā norādiet vēlamo nodarbināto jauniešu skaitu, periodu un plānoto darbu sarakstu. Iesniegumu iesniedziet personīgi Amatas novada pašvaldībā vai sūtot pa e-pastu amatasdome@and.lv.

Visas prakses vietas apmaksā pašvaldība.