Vasaras nometne „ DABAS DAUDZVEIDĪBA” Zaubē

Zaubes pamatskola ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu no 14. jūlija līdz 20. jūlijam organizē bērnu vasaras nometni „Dabas daudzveidība” .

Aicināti bērni ,12 līdz 15 gadu vecumā, no Latvijas novadiem un pilsētām , kuriem vienu nedēļu ir iespēja piedalīties organizētā, aktīvā, izglītojošā atpūtā ainaviskā vidē.

Nometne – bērnu un jauniešu lietderīgai brīvā laika pavadīšanai, paaugstinot viņu zināšanas un izpratni par dabas resursiem un vides jautājumiem.

Katrs dalībnieks, atbilstoši sava vecumposma īpatnībām, interesēm un vēlmēm, varēs izjust un mācīsies saprast dabas daudzveidību caur cilvēka dotajām piecām maņām – redzi, dzirdi, garšu, ožu un tausti.

Nodarbības vadīs Zaubes pamatskolas skolotāji , Mednieku un makšķernieku kluba „Zaube” biedri, kā arī citi pieaicināti speciālisti.

Nometnes dalībnieki iegūs pieredzi, ka jaunu informāciju un zināšanas var iegūt aktīvas darbošanās rezultātā.

Nometnes vadītāja – Zigita Baldone

Papildus informāciju : Vita Krūmiņa -26599056

Nometne Dabas daudzveidība