Informatīvais paziņojums saskaņā ar „Publisko iepirkumu likums” 8.p. 9.daļu

Informatīvais paziņojums

par plānoto iepirkumu

par noslēgto līgumu

Paziņojuma ievietošanas datums

Iepirkuma priekšmets

Plānotā iepirkuma veids

Plānotā līgumcena, LVL bez PVN

Atbildīgais par iepirkumu un dokumentu izsniegšanu

(uzvārds, telefons)

Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums

Līguma noslēgšanas datums

Līguma izpildītāja nosaukums

Līguma izpildītāja vienotais reģ. Nr.

Līguma cena, LVL bez PVN 21%

Līguma Nr.

Līguma izpildes termiņš

16.10.2009. Amatas novada Zaubes pagasta saieta nama rekonstrukcija un rekonstrukcijas projekta izgatavošana atklāts konkurss 120000 V. Lācis 29474087 23.10.2009. Iepirkums Atcelts Iepirkums Atcelts Iepirkums Atcelts Iepirkums Atcelts Iepirkums Atcelts Iepirkums Atcelts
16.10.2009. Greidera iegāde Amatas novada vajadzībām Cenu aptauja 20000 J. Sekste 29365499 30.10.2009
16.10.2009. Par darba praktizēšanai nepieciešamā ātri nolietojamā inventāra piegādi stipendiātu nodarbināšanai praktizēšanas vietās Amatas novadā Sarunu procedūra 2650 Jānis Sekste 29365499 21.09.2009
16.10.2009. Šķeldas iegāde Amatas novada pašvaldības vajadzībām Cenu aptauja 4200 J. Grāvelis 28626091 30.10.2009.
02.10.2009. Sporta zāles aprīkojuma iegāde Amatas novada Sērmūkšu pamatskolai Cenu aptauja 4000 Jānis Sekste 29365499 23.10.2009.
02.10.2009. Trenažieru iegāde Amatas novada jaunatnes tūrisma centram Sērmūkšos Cenu aptauja 4000 Jānis Sekste 29365499 23.10.2009
22.07.2009. Par tiesībām sniegt gada konsolidētā pārskata audita pakalpojumus un zvērināta revidenta ziņojumu pakalpojums 9000 Agita Bičuka tālrunis: 29158408 fakss: (+371) 64127935; e-pasta adrese:agita.bicuka@and.lv 28.07.2009.
17.07.2009. PAMATLĪDZEKĻU MARĶĒŠANA UN UZSKAITES/INVENTARIZĀCIJAS SISTĒMA piegāde 1800 Agita Bičuka, T:29158408, fakss:64127935, e-pasts:agita.bicuka@and.lv 28.07.2009.
25.05.2009. Būvuzraudzības pakalpojums autoceļa Pētera iela- Meijermuiža - Vāļi - Rakši posma Meijermuiža - Vāļi rekonstrukcija pakalpojums 780 M.Timermanis, Tel: 29266314, e-pasts:maris.timermanis@and.lv 02.06.2009. 10.06.2009. SIA "RemontsKP" 495030003977 780 10062009/224 01.10.2009.
21.05.2009. Mauriņa traktors ar dzinēja jaudu ne mazāku par 15 Hp ar pļaušanas veidu- izmetējs - 2 gab. Cenu aptauja 2500 M. Timermanis T: 29266314, Fax:64127942; maris.timermanis@and.lv 05.06.2009. 15.06.2009. SIA "NEO" LV40003011294 1425.62 15062009/3 25.06.2009.
20.05.2009. Izejas materiālu sagatavošana tehniskā projekta sagatavošanai Spāres speciālās skolas pusceļa māju celtniecībai pakalpojums 4740 E.Eglīte, tel.: 26537849 03.06.20089 15.06.2009. SIA "VVProjekts" LV 50003794631 2800 20090615/1 01.08.2009.
19.05.2009. Zaru šķeldošana ar sekojošu piegādi norādītajā objektā pakalpojums 900 E.Eglīte 01.06.2009.
13.05.2009. kurināmais - akmeņogles Piegāde 9500 M. Skolmeistars Tel: 29141772 20.05.2009. 21.05.2009. SIA "Carbo-balt" 44103010643 31.12.2009.
13.05.2009. kurināmais - malka Piegāde 8500 M. Skolmeistars Tel. 29141772 Iepirkums pagarināts līdz 27.05.2009. 02.06.2009. SIA "STORA ENSO" 7150 30.07.2009.
16.04.2009. Amatas novada grants seguma ceļu klātnes planēšana pakalpojums 7000 Jānis Grāvelis, Tel: 28626091 05.05.2009.
24.11.2008. Drabešu sākumskolas jumta seguma nomaiņa pakalpojums 22 500 E.Eglīte 26537849; Fakss: 4127942 1.12.2008 10.12.2008 SIA "CEL TIK" LV 44103014842 12 223,39 10.12.2008./47-2 10.04.2009.
12.11.2008. „Amatas novada Ģikšu apdzīvotās vietas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves papildus darbi” pakalpojums 5145 Juris Bērziņš tālr.: 29479008 19.11.2008. 24.11.2008. SIA "Apse" 49503003623 5207.70 2008.04.08./11 1.12.2008.
13.10.2008. Amatas novada domes autotransporta tehnisko apkopju un remontu veikšana pakalpojums 5000 M.Timermanis29266314; 4127935 Fax. 4127942 20.11.2008 24.11.2008 SIA "Autogars"; SIA "Apse";SIA "Ogus" 54103013001; 495003003623;49503002454 24112008/448; 24112008/449;24112008/50 20.11.2009
10.10.2008 Finanšu revīzijas pakalpojumi, kas nepieciešami Amatas novada domes Konsolidētā 2008.gada finanšu pārskata revīzijai. pakalpojums 3000 E.Eglīte 26537849; fax 64127942 15.10.2008. 17.10.2008. SIA „Auditorfirma PADOMS” 40002056598 2800 44, 49 01.01.2009
23.07.2008 Autobusa ar pasažieru vietām no 16-21 un ar autobusa pilnvērtīgu aprīkojumu transporta vienības iegāde piegāde 39 000 M.Timermanis: 29266314; fax:127942 15.08.2008. 22.08.2008. SIA „Sars grupa” 44103029373 30974.57 22102008/443 3.09.2008.
23.07.2008. Amatas novada kultūras centra Ģikšu ciematā lielās zāles un skatuves kosmētiskais remonts pakalpojums 5000 E.Eglīte 26537849; fax: 4127942 6.08.2008 iepirkums atcelts līdz 01.10.2008. Darbus veiks Amatas novada dome.
18.06.2008. Amatas novada sociālās mājas „LUKSTI” energoaudits un ēkas energoaudita pārskata sagatavošana saskaņā ar MK not. Nr.28., 2008.01.15. Pielikumu Nr.1 pakalpojums 580 M. Timermanis T. 29266314 30.06.2008 14.07.2008. SIA „CETERA” 40003715517 380 CTL-08/23 18.10.2008.
26.05.2008. Pašvaldības ceļa- „Pētera iela – Meijermuiža - Vāļi „ 3. km. ceļa seguma maiņa- projektēšana pakalpojums 9000 J. Grāvelis; T: 28626091 26.06.2008. 18.07.2008. SIA „PRO-BET” 54103034821 7953.75 88 18.10.2008.
15.05.2008. Kurināmais – akmeņogles Drabešu internātpamatskolas vajadzībām piegāde 9000 LVL Modris Skolmeisters, T.: 29141772; Fax.: 64107967; e-drabesuskola@inbox.lv 20.05.2008.
15.05.2008. Kurināmais – malka Drabešu internātpamatskolas vajadzībām piegade 9600 LVL Modris Skolmeisters, T.: 29141772; Fax.: 64107967; e-drabesuskola@inbox.lv 20.05.2008.
15.04.2008 Amatas novada Ģikšu ciemata gājēju celiņa projektēšana pakalpojums 4000 Eglīte 26537849 13.07.2008. 14.07.2008. SIA „PRO-BET” 54103034821 1896 87 14.10.2008.
15.04.2008 Amatas novada Līvu ciemata bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana pakalpojums 15000 Eglīte 26537849 04.05.2008. 26.05.2008. SIA „KSB un Partneri”, Mazā Birzes iela 4, Cēsis, LV-4101 44103022407 10392.15 000299 31.06.2008.
15.04.008 Amatas novada Līvu un Ģikšu ciemata asfalta bedrīšu remonts pakalpojums 5000 Eglīte 26537849
15.04.2008 Vieglās pasažieru vidējas klases pikaba automašīnas iegāde piegāde 9920 Timermanis 29266314 08.05.2008. 23.05.2008. SIA „Autogars”, Cēsīs, Saulrītu ielā 9, LV - 4101 54103013001 6369.91 1030001 25.06.2008.
15.04.2008 Amatas novada grants ceļu planēšana pakalpojums 3200 Gravelis 28626091 28.04.2008. 02.05.2008 Z/S „Skolaskalns”, Skolaskalns, Drabešu pag., Cēsu raj. 410101707 3200 02.05.2008./223 01.10.2008
08.03.2008. Telpu remontdarbi Amatas pamatskolā pakalpojums 9900 A. Freivalde, 29156766, 4199225, E – pasts: amatask@inbox.lv 12.03.2008.
05.03.2008. Pārtikas piegāde Amatas novada Drabešu sākumskolas ēdināšanas nodrošināšanai Cenu aptauja Laila Puncule, Tel.:26414099; fakss: 64100873, drabesusakumskola@inbox.lv
21.02.2007 Degvielas E 95 un dīzeļdegvielas iegāde Drabešu internātpamatskolas vajadzībām piegāde 1350 Modris Skolmeisters T.: 64107967; 29141772 27.02.2008. 11.03.2008. SIA „Latvija Statoil” LV 40003064094 1350 Nr. 1 11.03.2009.
11.02.2008. Dzīļu izpētes veikšana, vietas noteikšana, analīžu sagatavošana un labiekārtošanas projekta izstrāde dziļurbuma izveidošanai dzeramā ūdens ieguvei dziļurbumā līdz 200 m, un urbuma izveidošana, dokumentācijas sagatavošana Amatas novada Kārļu ciematam pakalpojums 14 000 Māris Timermanis tālr. 29266314; 4127935 Fax. 4127942 03.03.2008. 07.04.2008. SIA „Geo Consultants”, Olīvu 9, Rīga, LV-1004 400033400949 13 450 01.11.2008.
11.02.2008. Dzīļu izpētes veikšana, vietas noteikšana, analīžu sagatavošana un labiekārtošanas projekta izstrāde dziļurbuma izveidošanai dzeramā ūdens ieguvei dziļurbumā līdz 200 m, un urbuma izveidošana, dokumentācijas sagatavošana Amatas novada Ģikšu ciematam pakalpojums 14 000 Māris Timermanis tālr. 29266314; 4127935 Fax. 4127942 03.03.2008. 07.04.2008. SIA „Geo Consultants”, Olīvu 9, Rīga, LV-1004 400033400949 13 450 01.11.2008.
07.02.2008. PVC konstrukciju izgatavošana un montāža Piegāde 2000 Zita Ščeglova, T.: 4199260; 4199265, E-p.: piikastanitis@inbox.lv 11.02.2008.
05.02.2008. Amatas novada pašvaldības īpašumā esošo 3 ēku energoefektivitātes mērījumi un energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumu sagatavošana pakalpojum 650 Māris Timermanis tālr. 29266314; 4127935 Fax. 4127942 27.02.2008. Iepirkums atcelts - nav pieteikušos pretendentu, tiks atkārtoti sludināts Sludinājums atkārtots 18.06.2008. :Amatas novada sociālās mājas „LUKSTI” energoaudits un ēkas energoaudita pārskata sagatavošana saskaņā ar MK not. Nr.28., 2008.01.15. Pielikumu Nr.1
16.11.2007. Drabešu sākumskolas attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas projekta pirmsprojekta izpēte un tehniski ekonomiskā pamatojuma projekta izstrāde Pakalpojums 5000 E. Eglīte 04.01.2008.
16.11.2007. Zvērināta revidenta pakalpojumi Pakalpojums 2500 E. Eglīte 21.11.2007. 25.11.2007. SIA Auditorfirma Padoms LV40002056598 2000 50/96 līdz darbu izpildes beigām
12.11.2007. Biroja mēbeļu komplekts Drabešu sākumskolai piegāde 1437 Laila Puncule, 26414099; fakss 4157275 19.11.2007. 23.11.2007. SIA Bolderāja serviss LV40103082147 1416,18 29-2007 23.12.2007.
05.11.2007. „ Amatas novada Drabešu attīrīšanas iekārtu remonts ” Projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde, un projekta „Amatas novada domes Billes, Ģikšu Amatas un Līvu ciematu ūdens apgādes un kanalizācijas remonts”, tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija. Pakalpojums 5000 Elita Eglīte 30.11.2007 17.12.2007. SIA Vides sakārtošanas koordinācijas centrs LV40003441288 5000 AND/100 31.01.2008.
22.10.2007. PII „Kastanītis” zāles remonts pakalpojums 6000 Zita Ščeglova,T. 64199260; 29.10.2007. 09.11.2007. SIA VINPEKS lv54103027321 5886,70 091107 10.03.2008.
28.09.2007. Plotera HP Design Jet 110 Plus/EN 64MB 1200 dpi Aun papīra ruļļa padeves iekārtas HP DESIGNJET 110/120/130 ROLL-FEED iegāde Amatas novada domes Teritoriālās plānošanas un attīstības nodaļas vajadzībām piegāde 1142 Arvīds Lukjanovs, T. 64127938; Fax. 4127942 05.10.2007. 10.10.2007. Vanags un partneri LV 44102013695 1063.54 2007/75 17.10.2007.
10.08.2007. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas signalizācijas uzstādīšana. PII „Kastanītis” piegāde pakalpojums 4000 Zita Ščeglova; T.: 4199260; 4199265; e-p.: piikastanitis@inbox.lv 18.08.2007. 05.09.2007. i/k Andis Dravants LV54102026831 4520,96 02-09/2007 30.11.2007
07.08.2007. Amatas pamatskolas virtuves pilna renovācija Cenu aptauja 37 000 Aleksandra Freivalde T.: 29156766 18.08.2007. 17.08.2007. SIA B&B būvuzņēmums LV40003807012 30289,55 UL-50-07/61 21.09.2007.
07.08.2007. Autoruzraudzība Amatas novada atrkritumu izgāztuvei "Konradi". pakalpojums 1700 Māris Timmermanis , 29266314 13.08.2007. 13.08.2007. SIA „GEO Consultants” 40003340949, Olīvu iela 9, Rīga LV-1004, Latvja 1700 65A 31.12.2007.
11.06.2007. Biroja preces Drabešu internātpamatskolas vajadzībām piegāde 1300 Modris Skolmeisters T.: 4107967; 29141772 16.06.2007. nav noslēgts
11.06.2007. Telpu remontmateriāli Drabešu internātpamatskolas vajadzībām piegāde 2700 Modris Skolmeisters T.: 4107967; 29141772 16.06.2007. nav noslēgts
11.06.2007. Degviela – benzīns E95, dīzeļdegviela Drabešu internātpamatskolas vajadzībām piegāde 1200 Modris Skolmeisters T.: 4107967; 29141772 16.06.2007. nav noslēgts
11.06.2007. Sanitārais aprīkojums, higiēnas preces Drabešu internātpamatskolas vajadzībām piegade 1100 Modris Skolmeisters T.: 4107967; 29141772 16.06.2007. nav noslēgts
11.06.2007. Kancelejas preces Drabešu internātpamatskolas vajadzībām piegade 1330 Modris Skolmeisters T.: 4107967; 29141772 16.06.2007.
11.06.2007. Kurināmais - akmeņogles Drabešu internātpamatskolas vajadzībām piegāde 5300 Modris Skolmeisters T.: 4107967; 29141772 16.06.2007. 20.06.2007. SIA Carbo-Balt LV44103010643 6081 1 21.09.2007.
11.06.2007. Kurināmais - malka Drabešu internātpamatskolas vajadzībām piegāde 8800 M. Skolmeistars 16.06.2007. 19.06.2007. SIA Stora Enso Mežs LV40003365529 5600 M1/5-18 31.08.2007.
11.06.2007. Telekomunikācijas, interneta pieslēgums Drabešu internātpamatskolā pakalpojumi 2200 Modris Skolmeisters T.: 4107967; 29141772 16.06.2007. 26.11.2007. LATTELECOM LV40003052786 1260 pielikums līgumam Nr 10138689 26.05.2008.
11.06.2007. Pasažieru pārvadājumi Drabešu internātpamatskolas vajadzībām pakalpojumi 1400 Modris Skolmeisters T.: 4107967; 29141772 16.06.2007.
30.05.2007. Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Drabešu pag. ciematā Drabeši Cenu aptauja 7000 Māris Timermanis T.: 29266314 13.06.2007. 15.06.2007. Vides aizsardzības fonda administrācija LV90001672886 5000 181/47 30.12.2007.
02.05.2007. Pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” pārtikas produkti:Piena produkti piegāde 1900 Zita Ščeglova, T.: 4199260; 4199265, E-p.: piikastanitis@inbox.lv 09.05.2007. 10.05.2007. SIA Rankas piens 44603001356 1900 32/c 31.12.2007.
02.05.2007. Pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” pārtikas produkti:Maize un maizes izstrādājumi piegāde 1100 Zita Ščeglova, T.: 4199260; 4199265, E-p.: piikastanitis@inbox.lv 09.05.2007. 10.05.2007. SIA Beātus 49502002230 1100 35 31.12.2007.
02.05.2007. Pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” pārtikas produkti:Produkti ilglaicīgai uzglabāšanai, bakaleja u.c. piegāde 1100 Zita Ščeglova, T.: 4199260; 4199265, E-p.: piikastanitis@inbox.lv 09.05.2007. 10.05.2007. SIA Ažiņa 49502001606 1100 227 31.12.2007.
02.05.2007. Pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” pārtikas produkti: Saknes, dārzeņi, augļi piegāde 1200 Zita Ščeglova, T.: 4199260; 4199265, E-p.: piikastanitis@inbox.lv 09.05.2007. 10.05.2007. SIA Salvi Plus 44102016189 1200 12 31.12.2007.
02.05.2007. Pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” pārtikas produkti: Zivis un zivju izstrādājumi piegāde 250 Zita Ščeglova, T.: 4199260; 4199265, E-p.: piikastanitis@inbox.lv 09.05.2007. 10.05.2007. A/s FFL 40003483493 250 257 31.12.2007.
02.05.2007. Pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” pārtikas produkti:Gaļas produkti piegāde 1400 Zita Ščeglova, T.: 4199260; 4199265, E-p.: piikastanitis@inbox.lv 09.05.2007. 10.05.2007. SIA "SERVILA" 44103016646 1400 - 31.12.2007.
24.04.2007 Pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” telpu, ēku remontam nepieciešamie būvmateriāli LR Publisko iepirkumu lik. 8.panta 9.punkts; piegāde 2000 Zita Ščeglova, T.: 4199260; 4199265; e-p: piikastanitis@inbox.lv 03.05.2007. 04.05.2007. SIA Tandēms; SIA LEO, SIA Nodus; SIA Mikoš 49503004756; 49503001285; 40003228822; 49503003303 2000 12; 104; 42; 6 31.12.2007.
19.04.2007. Biroja mēbeļu iegāde Amatas novada domes vajadzībām Piegāde 1100 Iluta Bērziņa, T. 26494970 26.04.2007. 26.04.2007. SIA „ALB” LV 44102015357 1125.47 34/2007 26.05.2007.
16.04.2007. Būvuzraudzība Amatas novada atkritumu izgāztuves „Konrādi” rekultivācijā Pakalpojums 2000 Elita Eglīte, T.: 26537849 23.04.2007. 23.04.2007. Būvuzraugs I. Lapsa Personas kods: 010339-11383 1706.25 33 31.12.2007.
29.03.2007. Sabiedriskā transporta pieturvietu nojumes piegāde un uzstādīšana (3 gb.) Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanu 7002.83 Māris Timermanis 13.04.2007. 13.04.2007. SIA Studio LV 44103002063 7002,83 2007-04-2 13.06.2007.
21.03.2007. Amatas novada pašvaldības pārziņā esošo ceļu klātnes pielīdzināšana (planēšana); klātnes profilēšana Publisko iepirkumu likuma 8.pants 9. punkts; 9 500 LVL Jānis Grāvelis T. 28626091; 29.03.2007. 10.04.2007. z/s Skolaskalns, z/s Aparnieki – 2, z/s Lejas Kaļļi 44101017079; 44101021002; 49501002905 6000; 1500; 2000 4 – c; 1 – c; 3 - c 31.12.2007.
19.03.2007. Kancelejas preces Amatas novada domes vajadzībām 2007. gadā. Pēc LR MK not. Nr. 762 1200 LVL Iluta Bērziņa T. 26494970; Fax. 4127942 26.03.2007. 26.03.2007. SIA FREKO LV40003091957 1200 22. 31.12.2007.
19.03.2007. Datortehnikas papīrs A0; A3; A4; A5 Amatas novada domes vajadzībām 2007. gadā. Pēc LR MK not. Nr. 762 1300 LVL Iluta Bērziņa T. 26494970; Fax. 4127942 26.03.2007. 26.03.2007. SIA FREKO LV40003091957 1300 21. 31.12.2007.
14.03.2007. Drabešu sākumskolas rekonstrukcija Parka ielā 2, Līvos, Amatas novadā, Cēsu raj. Cenu aptauja 110 000LVL Māris Timermanis tālr. 29266314; 4127935 Fax. 4127942 28.03.2007. 29.03.2007. SIA "CB" 40003001934 118966.00 And2007.03./12/J 31.10.2007.