Informatīvais paziņojums saskaņā ar „Publisko iepirkumu likums” 8.p. 9.daпu

Informatīvais paziņojums

par plānoto iepirkumu

par noslēgto līgumu

Paziņojuma ievietošanas datums

Iepirkuma priekšmets

Plānotā iepirkuma veids

Plānotā līgumcena, LVL bez PVN

Atbildīgais par iepirkumu un dokumentu izsniegšanu

(uzvārds, telefons)

Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums

Līguma noslēgšanas datums

Līguma izpildītāja nosaukums

Līguma izpildītāja vienotais reģ. Nr.

Līguma cena, LVL bez PVN 21%

Līguma Nr.

Līguma izpildes termiņš

22.01.2010. Kancelejas preču iegāde Amatas novada pašvaldības vajadzībām. Nolikumu skatīt - Šeit! Cenu aptauja 3000 - 20000 Egons Veidemanis 26420215 08.02.2010. 15.02.2010. SIA "Melva" 44102009454 LS 14220 (bez PVN) 2 31.12.2010
11.01.2010. Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde un servisa pakalpojumi. Nolikums - skatīt šeit! cenu aptauja 3000 - 20000 Māris Kalniņš 29213111 27.01.2010. 01.02.2010. SIA "Vanags un partneri" 44102013695 4958,68 1 31.12.2010.
21.12.2009. Degvielas iegāde Amatas novada pašvaldības vajadzībām Atklāts konkurss 37000 Māris Timermanis 29266314 25.01.2010. 01.02.2010 A/S "VIRŠI-A", SIA ELKS AK" 40003242737, 49502002122 38292,00 20-1; 20-2 2010. gads
07.12.2009. Amatas novada pašvaldībai piederošo ielu un ceļu mehanizēta tītīšana 2010. gada ziemas sezonā. Nolikums - Spiest šeit! Cenu aptauja līdz Ls 19999 Jānis Sekste 29365499 23.12.2009. 15.01.2010. 1. Z/s Lejas Kaļļi 2. Z/s Lejas Smēdes 3. SIA Jaunie Tīkli 4. Z/s Lejas Poliešas 5. Z/s Skolaskalns 6. Z/s Aparnieki 7. SIA Autogrupa Artavs 8. Z/s Gavieši 9. IK Stūre-G 10. Āris Kazerovskis Gājiena km -Ls 2,20, stundu likme ls 10/h 19 31.04.2010.
07.12.2009. ES fondu darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība"1.2.2.1.5. apakšaktivitātes "Pedagogu konkurentspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos", 11.2. aktivitātes "Atbalsts pedagogu darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai" īstenošanai piedāvājumi iepirkuma procedūrā pedagogu profesionālās pilnveides programmām: "Darbs apvienotajās klasēs", "Pedagoģiskā palīdzība izglītojamajiemm ar speciālām vajadzībām vispārējās izglītības iestādēs", "1.-4. klases skolotājiem mācīšanai 5.-6. klasē vairākas vienas tematiskās jomas mācību priekšmetus", Projektu izstrāde un vadība", "Pirmsskolas izglītības saturs un tā metodiskais nodrošinājums". Cenu aptauja ("B" daļas pakalpojumi) 12231,40 Diāna Briede 04.12.2009. 04.12.2009. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 90000013697 12231,40
04.12.2009. Darba praktizēšanai nepieciešamā ātri nolietojamā inventāra piegāde stipendiātu nodarbināšanai praktizēšanas vietās Amatas novadā. Nolikums - Spiest šeit! Cenu aptauja 1519,88 J. Sekste 29365499 21.12.2009. 29.12.2009. SIA "NODUS" 40003228822 1028,79 17 30.12.2009.
04.12.2009. Papildu būvdarbi pie līguma "Palīgēkas rekonstrukcija par sporta zāli Cēsu rajona Skujenes pagastā I kārta" Sarunu prcedūra, nepublicējot paziņojumu 34374,85 J.Sekste 29365499 23.11.2009. SIA "Bazalts" 34374,85 01.04.2010.
20.11.2009. Jumta seguma iegāde šķeldas noliktavas rekonstrukcijas vajadzībām Amatas novadā. Nolikums - Spiest šeit! cenu aptauja 5000 Jānis Sekste 29365499 07.12.2009 18.12.2009. SIA "Nodus" 40003228822 4456,93 15 decembris 2009.
20.11.2009. Metāla elementu iegāde šķeldas noliktavas rekonstrukcijas vajadzībām Amatas novadā. Nolikums - Spiest šeit! cenu aptauja 4000 Jānis Sekste 29365499 07.12.2009. 18.12.2009. SIA "NODUS" 40003228822 3649,00 14 decembris 2009.
16.20.2009. Amatas novada Zaubes pagasta saieta nama rekonstrukcija un rekonstrukcijas projekta izgatavošana atklāts konkurss 120 000 Valdis Lācis, Tel: 29474087 23.10.2009. Iepirkums atcelts
16.10.2009. Greidera iegāde Amatas novada vajadzībām Cenu aptauja 20 000 Jānis Sekste, T: 29365499 30.10.2009. Iepirkums atcelts
16.10.2009. Par darba praktizēšanai nepieciešamā ātri nolietojamā inventāra piegādi stipendiātu nodarbināšanai prakstizēšanas vietās Amatas novadā Sarunu procedūra 2650 Jānis Sekste, T: 29365499 21.09.2009. 22.09.2009. SIA "Noduss" LV40003228822 2560,00 12 oktobris 2009.
16.10.2009. Šķeldas iegāde Amatas novada pašvaldības vajadzībām Cenu aptauja 4200 Jānis Grāvelis, tyel: 28626091 30,10,2009, 27.11.2009 1. SIA "MKD GARANTS" 2. SIA "S.K.Z." 1. 44103029284 2. 44103044048 1 m3 - Ls 4,58 13/1, 13/2 Līdz 1.05.2010, Pēc pieprasījuma
02.10.2009. Sporta zāles aprīkojuma iegāde Amatas novada Sērmūkšu pamatskolai Cenu aptauja 4000 Jānis Sekste, Tel: 29365499 23.10.2009. 09.11.2009. SIA "Sporta halle" 40003332710 3219,36 11 12.2009.
02.10.2009. Trenažieru iegāde Amatas novada jaunatnes tūrisma centram Sērmūkšos cenu aptauja 4000 Jānis Sekste, tel: 29365499 23.10.2009. 09.11.2009. SIA "PR Koncepts" 40003847369 1613,16 10 12.2009