Zaubes bibliotēka

…Bibliotēkā sevi ātrāk ierauga
I. Ziedonis

Zaubes pagasta bibliotēka

zaubes bibliotēka

Adrese: „Bērzaines”, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV 4113
Tālrunis: 64129918
E – pasts: tamara.mikelsone@cesunovads.lv
Bibliotēkas vadītāja: Tamāra Miķelsone

Bibliotēkas darba laiks

Pirmdiena 10.00 – 18.00
Otrdiena – slēgts
Trešdiena 8.00 – 18.00
Ceturtdiena 10.00 – 18.00
Piektdiena 10.00 – 18.00
Sestdiena 8.00 – 14.00

Par bibliotēku

Ir zināms, ka Jaunpils (tagad Zaubes) izglītības biedrības bibliotēka pastāvēja jau pirms 1914. gada (dibināta reizē ar biedrību, dibināšanas gads nav uzrādīts), bet kara laikā izpostīta.
1923. gada 3.martā Jaunpils izglītības biedrība nosūtīja lūgumu Kultūras fonda domei piešķirt tai tautas bibliotēku.
1923.gada 21.jūnijā biedrības valdes pilnvarotais Pēteris Kalniņš parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 441 grāmatu.
Saskaņā ar Rīgas apriņķa 1946.gada tautsaimniecības atjaunošanas un attīstības plānu Rīgas apriņķī darbību atjaunojušas 58 bibliotēkas, tai skaitā Zaubes pagasta bibliotēka.
1946.gadā, kad bibliotēka atsāk darbību, tā atrodas toreizējā pagastmājā (tagad „Bērzaines”). Pirmā bibliotekāre Alīda Ķuze.
Laika ritumā bibliotēka vairākkārt mainījusi atrašanās vietu, bet kopš 2005. gada februāra atgriežas kādreizējā vēsturiskajā pagastmājas ēkā, izremontētās un labiekārtotās telpās. 2012.gadā ēkai tiek veikta rekonstrukcija, tādēļ uz remonta laiku bibliotēka spiesta darboties pagaidu telpās. Novembrī bibliotēka tiek pārcelta atpakaļ uz izremontēto māju, tikai uz citām telpām.
Tagadējās telpas ir ērtas un bibliotēkas vajadzībām atbilstošas. Atjaunotajā vēsturiskajā Zaubes pagasta namā atrodas arī Zaubes pagasta pārvalde un Zaubes sabiedriskais un kultūras centrs.

Bibliotēkas pakalpojumi

 • Abonētā periodika Zaubes pagasta bibliotēkā 2021. gadā šeit.
 • informācija par bibliotēkas krājumu un lietošanas noteikumiem
 • grāmatu un periodikas izsniegšana lietošanai uz vietas vai mājās
 • konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām
 • elektroniskās datu bāzes – Letonika, LURSOFT laikrakstu bibliotēka
 • informācija par Zaubes pagasta bibliotēkas krājumu un grāmatu jaunumiem  http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/2/home.aspx
 • elektroniskais kopkatalogs http://www.biblioteka.cesis.lv/news_ccb.php
 • interneta izmantošana
 • bezmaksas WiFi interneta izmantošana
 • bibliotēkas jaunieguvumu un tematiskās izstādes
 • SBA (starpbibliotēku abonements) – iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA kārtā
 • novadpētniecības materiāli
 • bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
 • materiālu kopēšana, printēšana un skenēšana
 • iespēja piedalīties VKKF lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija”

Zaubes bibliotēkas piedāvājums skolai

 • Bibliotekārās un literārās stundas Literārās stundas, kas veltītas konkrētam autoram, tēmai u.c. (pēc pieprasījuma)
 • Informatīvās stundas Apskati par jaunākajām grāmatām noteiktām vecuma grupām (pēc pieprasījuma)
 • Novadmācības stundas Iepazīšanās ar bibliotēkas novadpētniecības materiālu krājumu un novadniekiem

 

Fotogrāfijas