Zaubes pagasta pārvalde

ZAUBES PAGASTA PĀRVALDE
tālr.: +371 28693386, Fakss +371 64129042
“Bērzaines”, Zaubes pag., Amatas nov., LV-4113
Darba laiks: pirmdiena – ceturtdiena 8:00 – 12:30/13:00 – 17:00; piektdiena 8:00 – 14:00

Mudīte Liepiņa
Pārvaldes vadītāja
tālr.: +371 28693386
e-pasts: zaube@amatasnovads.lv
___________________________________________________________

Sandra Slavišena
Kultūras pasākumu organizatore
tālr.: +371 26622811, 26679328
e-pasts: sandra.dorsa@amatasnovads.lv
____________________________________________________________

Ieva Vītola
Sociālās palīdzības organizatore
tālr.: +371 64164319; +371 28684540
e-pasts: ieva.vitola@amatasnovads.lv
___________________________________________________________

Tamāra Miķelsone
bibliotekāre
tālr.: +37164129918
e-pasts: zaubeb@inbox.lv